V sobotu 6. 10. zemřel Samuel Vaněk, kazatel sborů v České Třebové, Svitavách a Chocni. V letech 1996 až 2004 sloužil postupně jako kazatel ve sborech Moravské Budějovice, Telč, Prostějov, Bystřice nad Olší a Jablunkov. Více než rok bojoval s těžkou nemocí, které nakonec podlehl.

Samuel dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. Do rukou, jichž se neochvějně držel. Často v tomto čase mluvil o své důvěře k Bohu navzdory nemoci, kterou procházel. Svou důvěrou v Boha i v tomto nejtěžším údobí života inspiroval a posiloval řadu lidí kolem sebe.

Samuel zemřel a nám nezbývá než se s ním naposled rozloučit s nadějí na budoucí shledání.