Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 28. 4. 2019

Zamyšlení z Božího slova: br. Lukáš Jureček
Sk 6,1-7 popisuje jednu z prvních krizí v církvi. Křesťanský projev sounáležitosti v podobě pomoci té nejpotřebnější skupině ve společnosti – vdovám – vyvolal spory a napětí uvnitř církve. Zkratkovitě by se tedy dalo říci, že nejlepším řešením je přestat pomáhat, nevydávat žádná rozhodnutí, zrušit všechna oddělení a církev by mohla žít bez napětí. To však není řešení, které chceme nabídnout. Raná církev vybrala 7 osvědčených mužů plných moudrosti a Božího Ducha, aby danou situaci začali řešit. Výsledkem bylo, že církev rostla. Proto i my chceme jít cestou prosby o Boží moudrost, zmocnění a vedení Božím Duchem. I naší touhou je, aby všechna naše rozhodnutí vedla k Boží oslavě a růstu církve.

Konference MSS

 1. Zápis z konference – členové výboru byli vyzváni k promýšlení konkrétních podnětů, jak se schválenou vizí a odsouhlasenými body z jednání Konference MSS pracovat v tomto konferenčním období.
 2. Výbor MSS byl informován o splnění bodu týkajícího se e-mailových adres – univerzální e-mailové adresy pro administrativní pracovníky již byly vytvořeny. Jednotné e-mailové adresy pro kazatele budou k dispozici do konce letošního roku.
 3. Reakce na pracovní část konference – členové Výboru MSS byli požádáni o zhodnocení průběhu pracovního jednání konferencí. Z následné diskuze vyplynuly podněty, kterými se Výbor MSS bude zabývat v průběhu konferenčního období.
 4. Slavnostní konferenční bohoslužba – Slavnostní konferenční bohoslužba proběhne 8. června 2019 od 10 h v Brně na Výstavišti. Členové výboru MSS byli seznámeni s orientačním programem této bohoslužby.

Prioritní oddělení
Členové Výboru MSS byli informováni o aktuálním dění v jednotlivých prioritních odděleních:

 1. Evangelizace
  1. Dokončuje se administrativa čerpání příspěvku na evangelizaci jednotlivých sborů.
  2. V roce 2020 se uskuteční projekt Youth for Jesus na území MSS ve městech Karviná a Havířov.
 2. Mládež
  1. Započal projekt Stážista, 2. kolo bude realizováno na podzim.
  2. Jsou poslední volná místa na kongres mládeže MSS pořádaný v létě 2019.
  3. Na PTD S4 jezdí více než polovina nevěřících kamarádů našich mládežníků.
 3. Děti
  1. Máme bohatě obsazený Vůdcovský kurz KP.
  2. Končí 2. běh PTD Pathfinder – pozitivní duchovní odezva dětí, 100% účast.
  3. Blíží se divizní Camporee v Portugalsku, na které se za MSS přihlásilo 132 účastníků.
  4. Připravujeme letošní ročník Helfštýnu na motivy příběhu vyvedení z Egypta.
  5. Díky schváleným prostředkům z MŠMT na mzdy byla pro potřeby MSS na poloviční úvazek zaměstnána sekretářka pro Klub Pathfinder z. s.
 4. Služba rodinám
  1. O tomto víkendu probíhá výroční setkání Výzev lásky.
  2. Do národního týdne manželství se sbory v MSS zapojily na 20 místech.

ADMINISTRATIVA

Celoroční plán akcí MSS
Členové Výboru MSS byli seznámeni s plánem akcí pro letošní rok.

Termíny výborů MSS
Členové Výboru MSS byli seznámeni s termíny jednání Výboru MSS v roce 2019 – 2. června, 6. října a 8. prosince 2019.

Předseda VDP
Členové Výboru MSS byli informováni o novém zvolení br. Pavla Zvolánka předsedou Vězeňské duchovenské péče.

Ukončení skupiny Lipník nad Bečvou
Členové Výboru MSS byli informováni o zániku skupiny Lipník nad Bečvou (sbor Přerov).

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Personální změny v letošním roce

 • Jan Bucha – sbory Bystřice n/O, Návsí
 • Martin Turčan – ukončení pracovního poměru
 • Vladimír Kaleta – sbory Tišnov, Ivančice
 • Tomáš Harastej – sbor Brno-Lesná, projekt INRIroad Brno, ATI
 • Martin Veselý – sbory Moravské Budějovice, Port Znojmo, Hrušovany n/J
 • Jan Dymáček – sbor Znojmo (částečný úvazek)
 • Petr Harastej – sbor Prostějov (částečný úvazek)
 • Pavel Kostečka – sbory Dětmarovice, Bohumín, ATI – ordinovaný kazatel br. Jiří Loder
 • Hynek Dona – sbory Vsetín, Kateřinice, Valašské Meziříčí
 • Filip Fürst – sbor Olomouc, INRIroad Olomouc
 • Karel Staněk – sbory Český Těšín, Komorní Lhotka
 • Tomáš Dymáček – ukončení pracovního poměru
 • Oldřich Svoboda – na žádost ČSU uvolněn pro ATI na plný čas

Výbor MSS odsouhlasil všechny výše navržené personální změny.

Vedoucí oddělení

 • KP – Lukáš Jureček
 • DSŠ – Lukáš Jureček
 • Mládež – Daniel Kašlík
 • KD (ASR) – Martin Žůrek
 • Zdraví – Radek Kantor
 • Kazatelské – Daniel Dobeš
 • Komunikace – Lukáš Jureček
 • Správcovství – Jaroslav Stejskal

Výbor MSS odsouhlasil tento návrh a jmenoval výše navržené vedoucí oddělení.
Výbor MSS zároveň odsouhlasil, že vedoucí oddělení Evangelizace, Diakonie a Sobotní školy budou jmenováni na podzimním zasedání.
Výbor MSS také odsouhlasil, že s ohledem na personální situaci ve sdružení, nebude prozatím žádný vedoucí oddělení uvolněn na plný čas.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Stavební projekty – nemovitosti
Členové výboru MSS byli informováni o probíhající rekonstrukci modliteben sborů Horní Cerekev a Ostrava-Radvanice a nově zakoupeného objektu pro sbor Valašské Klobouky. Zároveň byli informováni, že nabízíme k prodeji budovu v Lipníku nad Bečvou.

Příští setkání Výboru MSS bude 2. 6. 2019.

Zprávu zpracoval
Lukáš Jureček – tajemník