Je-li Ti momentálně někde mezi 15 a 18 lety a rád bys byl/a lepší oporou pro vedoucího Vašeho oddílu, anebo bys chtěl/a v budoucnu sám/sama oddíl založit, pak právě pro Tebe je

RÁDCOVSKÝ KURZ Moravskoslezského sdružení
Klubu Pathfinder a Církve adventistů s. d.

KDO JE RÁDCE?
Rádce je ten, kdo je s odvahou a upřímností ochoten hledat cestu nejen pro sebe, ale i pro druhé. Z lásky k lidem a z vděčnosti k Pánu Bohu přijímá poslání doprovázet a někdy i prošlapávat cestu, či nést břemena (pomáhat) těm, kteří právě potřebují pomoci.  

Pokud nad tím přemýšlíš, tak ještě přidám skutečnost, že při absolvování Rádcovského kurzu prožiješ mnohá dobrodružství, budeš se smát a radovat s kamarády a můžeš povyrůst jako osobnost.

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ
Podmínkou přijetí je kromě splnění věkového limitu také doporučení sboru CASD – formulář Vám bude zaslán po přihlášení. Příspěvek na jednotlivý víkend činí 200 Kč, na týdenní soustředění pak 1000 Kč. 

Počet míst kurzu je omezen na 30 účastníků, tento počet byl naplněn již hodinu po spuštění přihlašování. Aktuálně jednáme, jestli jsme kapacitně schopni zvládnout více účastníků, nicméně už teď víme, že nebudeme moci přijmout všechny (proběhne výběr na základě věku, doporučení a potřeb sborů). Děkujeme za pochopení.

O uhrazení cestovného je možné požádat vysílající sbor. Přihlašování bude spuštěno 15. listopadu 2019 od 18 hodin formou vyplnění webového formuláře (>>Přihlášení zde<<)

Přihlášení je možné do 5.1.2020, nebo do naplnění kapacity.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ 
1. setkání: víkend 6.-8. března 2020
2. setkání: víkend 8.-10. května 2020
3. setkání: týden 26.7.- 2. 8. 2020
4. setkání: víkend 9.-11. října 2020
5. setkání: sobota 5. prosince 2020

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY A KONTAKT
Kamil Majer (vedoucí kurzu)
e-mail: kamil.majer@icloud.com
mobil: 775345534

 

Těšíme se na společné zážitky a dobrodružství!
Za tým Rádcovského kurzu Kamil Majer.

 

Plakát Rádcovského kursu:Radcovsky_kurs_2019_plakat