Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 14. 6. 2020

Zamyšlení z Bible: Mikuláš Pavlík
Jak hodnotí působení církve v krizovém období sekulární společnost? Co je prioritou církve  v době krize, např. pandemie? Můžeme se ještě intenzivněji zaměřit na prorockou zvěst a živit mezi lidmi strach, anebo se ještě více snažit společnost uklidnit a projevovat s lidmi soucit.
Inspirací nám mohou být texty o narození Jana Křtitele a narození Ježíše (L 1,66; 2,51). V obou případech zazní: „uchovávali si to v srdci a přemýšleli o tom“.
Jsme prorocké hnutí, které by předně mělo přemýšlet a uchovávat si v srdci prorocké slovo  a být církví soucitnou.

Zprávy z ČS unie
•  Br. Pavlík poděkoval za spolupráci v době pandemie vedení MSS, také ocenil práci ADRY a mediálního centra HopeTV. Poděkování rovněž proběhne 27. 6. 2020, kdy se bude vysílat z Brna poslední online bohoslužba za účasti předsedy unie a předsedů jednotlivých sdružení.
•  Na ATI bylo přijato 16 nových studentů. Proběhne ještě jedno kolo přijímacího řízení.
•  Výbor EUD schválil záměr na otevření divizního magisterského studia
v oboru Teologie. Studium by mělo být pro studenty vyslané církví a bude zahájeno v roce 2022 s výraznou finanční podporou z rozpočtu EUD.
•  Od 1. října nastoupí kazatel v nástupní praxi br. Pavel Eder do Mediálního centra na pozici pracovníka v oblasti sociálních sítí.
•  Správní rada ASI odsouhlasila dotaci ve výši 130 tis. Kč na vydání knihy EGW Evangelizace.
•  Výbor ČS unie schválil kazatele Petra Rohana jako zástupce ČSU ve výboru EUD.
•  Výbor ČS unie projednal a schválil udělení pověření Tomáše Harasteje a Martina Žůrka ke službě v zařazení vojenského kaplana v kategorii „kaplan akceptovaný církví“.
•  Bylo přeloženo video od br. Laurence Turnera s názvem „Blahoslavená naděje, nebo blahoslavený výpočet?“. Video se věnuje aktuálnímu stanovování termínu příchodu Ježíše Krista a bude k dispozici na webu CASD.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
•  Časopis „Za obzorem“ a brožura „Kdo jsou adventisté“ – v nové redakční radě MSS zastupuje br. Tomáš Harastej a br. Petr Zahradník.
•  Kniha EGW „Evangelizace“ – předpokládaný termín vydání léto 2021.
•  Plánované vydání brožury „Zůstat v Ježíši“ – autor Helmut Haubeil.
•  Plánované vydání letáčku „J. A. Komenský“ a brožury od br. M. Finleyho – tématikou věnováno období koronoviru.
•  Plánované vydání brožury od L. Švihálka – krátké příběhy pro povzbuzení.
•  Na MSS jsou k dispozici knihy „Zrození hrdiny“, „Velký spor věků“ a „Více než tesař“.
•  Na webu advent-orion.cz jsou ke stažení misijní knihy zdarma.
•  Letní misijně zaměřená akce mládeže „Dotkni se nebe“ připravovaná v Karviné a Havířově byla zrušena. Částečně ji nahradí 10 denní kemp na Slovensku (u Lučence).
•  Připravuje se audioverze knihy „Zlaté ruce“.
•  Ve spolupráci s Českým sdružením byly podány granty u ASI i GK. Jejich cílem je, aby církev poskytovala dostatek kvalitní literatury pro stolečkovou evangelizaci.
•  Informace o letáčku Pandemie – leták nelze doporučit k distribuci. Nemáme souhlas autora a navíc leták odkazuje na soukromý e-shop.
•  Vasyl Krestynych – ukrajinský evangelista. Rádi bychom ve spolupráci se slovenským sdružením realizovali inspirativní seminář o jeho způsobu práce s krátkými misijními videi.
•  Chatboot – projekt GK zaměřený na studium Bible přes mobilní telefon budeme realizovat jen částečně, naší prioritou je online studium Bible připravované ve spolupráci s místními kazateli pod hlavičkou SKK.

Oddělení mládeže
•  V srpnu proběhne camp mládeže pod názvem „Epic – Žij život, který stojí za to vyprávět“. Camp byl původně koncipován jako 1 + 1. Pokud nebude naplněna kapacita, bude otevřen i mládežníkům, kteří se přihlásí bez nevěřícího kamaráda.
Oddělení dětí
•  Do projektu „šablon“ MŠMT financovaného z evropských fondů po dobu tří let se z našeho sdružení zapojí oddíly ze sborů: Uherský Brod, Vojkovice, Přerov, Nový Jičín, Vyškov a Brno-Olomoucká.
•  Nový termín sněmu KP: 2.- 3. 10. 2020. Výbor sdružení nevyjádřil žádné námitky k navrhovaným kandidátům pro obsazení výkonné a správní rady KP za MSS, kteří budou voleni na připravovaném sněmu.
•  Dvacet čtyři sborů našeho sdružení připravuje letní pobytové akce pro děti.
Oddělení KD
•  Připravuje se kniha věnovaná tématu nevěry od br. Gábora Mihalce.
Oddělení SŠ
•  Sobotní škola fungovala během nouzového stavu jak na úrovní ČS unie, tak v mnohých sborech MSS v on-line formě.

ADMINISTRATIVA

Fungování církve během nouzového stavu
Členové výboru sdružení byli informováni o fungování církve během nouzového stavu. Po celou dobu fungovala řada aktivit, např. facebook – bohoslužba doma, sobota pro děti, online přenosy pro členy místních sborů, online Atmosféry, koncerty „z obýváku“, audionahrávky kázání, přepis kázání pro starší členy, šití roušek, výroba dezinfekce, výroba štítů na 3D tiskárně, roznáška misijních letáčků, video pozdravy předsedy MSS. Jsme vděčni za službu kazatelů i zapojení řady členů. Také jsme vděčni za spolupráci s HopeTv.
Obnovování bohoslužeb a výhled na léto
Většina sborů již alespoň částečně obnovila své bohoslužby. Poslední sbory plánují otevřít své modlitebny od července.
MSS plánuje dát možnost prezentovat on-line vysílaní umístěním odkazu na svých webových stránkách všem sborům, které mají on-line vysílání. Zároveň bude se sbory komunikovat o pravidlech a obsahu vysílaných bohoslužeb. Výbor MSS záměr přijal.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Kooptace člena Výboru sdružení MSS
Br. Karel Strouhal ml. byl okrskovými kazateli navržen jako nový člen výboru sdružení z řad kazatelů za odstupující br. Tomáše Harasteje. Výbor MSS odsouhlasil br. Karla Strouhala ml. jako nového člena výboru sdružení.
Sbor Brno-Lesná
Bratr Tomáš Harastej, který je odpovědným kazatelem sboru Brno-Lesná a studentským kazatelem v projektu INRI Brno, se z osobních důvodů rozhodl ukončit pracovní poměr v MSS k 31. 7. 2020. Sbor Brno-Lesná přebírá od 1. 8. br. Vlastimil Fürst. Br. Fürst i nadále zůstává odpovědným kazatelem sboru Brno-Střední. Zodpovědnost za projekt INRI road Brno je zatím v řešení. V sobotu 11. 7. 2020 proběhne bohoslužba loučení a instalace. Výbor MSS odsouhlasil dočasné řešení obsazení sboru Brno Lesná bratrem Vlastimilem Fürstem.
Doporučení ke službě vojenského kaplana
Kazatelé Tomáš Harastej a Martin Žůrek se ucházejí o službu kaplana v armádě ČR. Výbor MSS potvrdil el. hlasování o doporučení br. Tomáše Harasteje a br. Martina Žůrka ke službě vojenského kaplana.
Nástup do NP 2020
Od 1. 7. 2020 nastupuje do nástupní praxe br. Zdeněk Soviš ml. Nástupní praxi bude vykonávat u kazatele Radima Tomana, ve sborech Havířov-Šumbark, Havířov-Suchá, Ostrava-Restart a v projektu Atmosféra Ostrava. Výbor MSS akceptuje přijetí do NP br. Zdeňka Soviše.
ATI
Na ATI proběhly přijímací zkoušky. Do nového ročníku bylo přijato celkem 16 studentů. Z našeho sdružení bylo přijato 7 studentů z řad CASD a 1 student z SCEAV. Od září 2020 bude působit na ATI nový spirituál, br. Aleš Zástěra.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Desátky
Členové výboru sdružení byli informováni o vývoji desátkových darů v době karanténních opatření a s jejich porovnáním s předchozími lety. Jaký bude dlouhodobý dopad „koronaviru“ na výši desátků se ukáže teprve v příštích měsících, případně příštím roce.
Stavby
Členové výboru sdružení byli informováni o probíhajících stavebních úpravách na těchto sborech: Valašské Klobuky, Vyškov, Jeseník, Valašské Meziříčí, Komorní Lhotka, Kopřivnice a Dětmarovice.
Audit sdružení, Výroční zpráva, účetní závěrka 2019
Členové výboru sdružení byli seznámeni s Výroční zprávou za rok 2019 a Zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 včetně výkazů účetní závěrky k 31. 12. 2019 i daňového přiznání za rok 2019. Výbor MSS hlasováním přijal Výroční zprávu 2019, účetní závěrku k 31. 12. 2019 i Zprávu auditora za rok 2019.

Příští jednání Výboru MSS bude 11. 10. 2020