Milí Pathfindeři,
rád bych se ohlédl za táborem rádcovského kursu, který proběhl od 26. 7. do 2. 8. 2020. Tábor rádcovského kursu se svým pojetím liší od běžných táborů, protože jeho smyslem a cílem není táborová hra a odměny na konci, ale inspirovat se a prožít dobrodružství, zkušenosti, ze kterých pak účastník může čerpat při oddílových činnostech.

Tentokrát se zúčastnilo 43 budoucích rádců a 10 vedoucích včetně rádců. Byla to docela velká parta lidí. Zahájení proběhlo v neděli večer společnou hymnou, vyvěšením vlajek, okénkem informací a pak noční bojovkou. Další 4 dny byly v režii workshopů, při nichž se účastníci učili starým i novým dovednostem. Účastníci byli rozděleni do 8 skupinek. Tyto skupinky se pak točily vždy na 4 stanovištích při dopoledním i odpoledním programu. Pro lepší představu vám přiblížím, co se na stanovištích dělo :).

První stanoviště dopoledne bylo o vaření a byla to docela legrace. 2 skupinky měly vždy na starost připravit jídlo na celý den pro všechny účastníky. Jedna skupinka snídani, obě skupinky oběd (polévka se vařila zásadně na ohni) a druhá skupinka večeři. Musím říci, že jídla byla vynikající, a opravdu jsme si pochutnali. Druhým stanovištěm byly vodní aktivity, na třetím stanovišti se pracovalo s ohni a nástroji a na čtvrtém stanovišti se věnovalo střelbě. Odpoledne se skupinky střídaly na rukodělných činnostech, rétorice, uzlování a orientaci. A před večeří pak na 4 stanovištích zdravovědy. Dny jsme tedy měli naplněné aktivitami a pro odpočinek téměř nezbyl čas. Na druhou stranu, vzhledem k velmi teplému počasí se vždy našla chvilka, kdy jsme se navzájem polévali vodou a koupali se v rybníku. Večery končily u táboráku, zpívali jsme písně, měli zajímavou přednášku a také jsme každý večer slyšeli část životní cesty jednotlivých vedoucích.

Tuto rutinu pak ve čtvrtek narušila náhlá výprava, před kterou každá skupinka dostala suroviny na přípravu nějakého jídla, azimut, kterým směrem měla jít, a postupně každou hodinu otevírat jednu obálku, ve které byly úkoly ke splnění. Asi po 4 hodinách všichni došli téměř k cíli a čekal je už vytoužený spánek v přírodě, ale tak, aby o nich nikdo nevěděl. Ráno jsme se pak všichni sešli u Čertových kamenů, kam také přijeli instruktoři lezení, a mohli jsme si vyzkoušet slaňování pomocí prusíku. Byl to skvělý den! S návratem do tábořiště si většina pomohla autobusem. Ale musím složit velkou poklonu skupince osmi statečných, kteří šli zpět do tábora 12 km pěšky. Po návratu jsme si večer zahájili společně sobotu a sdíleli se o zážitky z výpravy.

Sobota byla posledním dnem tábora a nesla se v duchu odpočinku a pohodových aktivit. Přemýšleli jsme v psychologii nad posláním rádce, při studiu Bible pak nad věrohodností a autoritou Bible. Odpoledne jsme poznávali přírodu a poté přišel vrchol týdne. Během prvního setkání rádcovského kursu i během jednotlivých dní mohl každý účastník získávat karty s osobnostmi a jejich vlastnostmi. V tom byla ukrytá šifra, kterou když vyřešil, mohl se vydat na cestu rádce. V cíli pak každý dostal kartu se svou fotografií a se svými silnými pozitivními vlastnostmi. No a to už jsem vlastně na konci. Poslední večerní táborák, děkovačka, sundání vlajek s hymnou…

Všichni máme na co vzpomínat. Děkujeme Bohu za krásné počasí, za zážitky a legraci, které jsme prožili. Děkujeme za to, že se nestal nějaký těžký úraz a děkujeme, že jsme na cestě rádců mohli ujít další kus cesty. Haleluja!

Za tým rádcovského kursu Kamil Majer