Milé sestry a milí bratři,

málokdo čekal, že v tomto podzimním období budeme opět čelit vlně pandemie, která roste s ještě větší intenzitou, než jsme to zažili na jejím počátku na jaře tohoto roku. Zdálo se, že se postupně vracíme do normálního občanského, pracovního a církevního života, ale statistiky o šíření koronaviru ukazují opak. Nejbližší týdny a měsíce budou poznamenány novými omezeními, která se  pravděpodobně dotknou i našich sborových společenství a naplánovaných podzimních církevních akcí. Zachovejme si rozvahu, ducha solidarity a sounáležitosti a chovejme se jeden k druhému zodpovědně a ohleduplně, abychom i toto období společně zvládli podobně jako v předcházejících měsících. Respektujme nařízení autorit, pokud jde o opatření k omezení šíření nákazy, a nepřidávejme se k těm, kteří je zpochybňují. Buďme opatrní také v tom, s jakými mediálními zdroji pracujeme. Nedejme se oklamat lacinými a pochybnými informacemi, které zlehčují současnou situaci. Rovněž nepodléhejme strachu a úzkosti z nejisté budoucnosti. Všechno to pozitivní, dobré a funkční, co jsme se naučili a praktikovali v prvních měsících pandemie, uplatňujme i nyní. Využijme každou příležitost ke službě těm, kteří nás v tomto období potřebují nejvíce. Sdružení, unie a naše oddělení a instituce jsou připraveny pomoct vám, sestrám a bratrům, vašim sborům tak, abychom nastávající období zvládli bez oslabení našich sborových vazeb, vzájemných vztahů a důvěry v Boží vedení a moc. „Vím, komu jsem uvěřil,“ napsal apoštol Pavel. Tato jistota a naděje kéž nás provází a jako společenství navzájem spojuje.

Mikuláš Pavlík