Vážení přátelé,

již tisíce let k nám promlouvá Boží slovo, které nemůže uspokojit kritiky, kteří se na něj dívají svrchu, protože jeho poselství se nese od Boha – Stvořitele směrem dolů k člověku – stvoření. Proto jen ten, kdo se pod něj postaví, jej může slyšet. Série diskuzních úvah s názvem: „Jedna rodina“ nás vede na počátek civilizace i vlastního osobního života a nabízí zamyšlení nad smyslem lidské existence pro všechny, kteří hlas Stvořitele slyší, ale Božím slovem se ještě nezabývali.