Humanitární organizace ADRA krátce po události vypsala veřejnou sbírku na pomoc lidem postižených tornádem. Darovat můžete snadno přes:

Darujme – SOS Tornádo v ČR nebo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.

Poslat můžete i DMS ADRA 30/60/90 na číslo 87 777.

ADRA v těchto chvílích situaci prostřednictvím vedoucího oddělení mimořádných událostí Josefa Koláčka monitoruje a připravuje podmínky na zapojení dobrovolníků a Krizových intervenčních ADRA týmů pro psychosociální pomoc lidem, jakmile to situace a záchranné složky na místě umožní.

ADRA všem ochotným sestrám, bratřím i sborům děkuje za zaslané finanční příspěvky. Pomoc zasaženým lidem bude však dlouhodobá. Vaše materiální dary (řešíme aktuálně lokální skladování) i zapojení dobrovolníků přijdou vhod v následujících dnech a týdnech, vždy však v návaznosti na koordinaci s obecními úřady a složkami Integrovaného záchranného systému.

Pro další informace, vývoj situace a možnosti zapojení sledujte naše www.adra.cz a sociální sítě ADRA.