ADRA odesílá lidem v první vlně 30 milionů korun

Co vše předcházelo odesílání peněz? Během prvních dvou týdnů po události tým ADRA s pomocí 50 lidí dům od domu zjišťovala v postižené oblasti rozsah škod. 30 lidí v zázemí organizovalo pomoc, komunikovalo s dárci a shromažďovalo potřebné podklady, aby mohla být finanční pomoc lidem co nejdříve odeslána.

10 školených dobrovolníků z intervenčních psychosociálních týmů ADRA poskytovalo lidem v tornádem zasažených místech psychologickou první pomoc.

ADRA provedla monitoring ve více než 700 domácnostech. Po přípravě a podepsání darovacích smluv pro 200+ domácností, obdrží v nejbližších dnech každá z nich na svůj účet 150  000 korun. Jedná se o domácnosti v Moravské Nové Vsi, kterou měla ADRA přidělenu po dohodě s devíti neziskovými organizacemi, se kterými ADRA na jižní Moravě spolupracuje.

V  rámci první vlny finanční pomoci tak ADRA rozešle přes 30 milionů korun.

Ostatní potřebné domácnosti budou podepisovat darovací smlouvy s dalšími organizacemi, částku by měly po domluvě obdržet ve stejné výši.

Ve druhé vlně finanční pomoci bude potřeba opět provést monitoring a zjistit, jaká je situace, jestli domácnosti obdržely další finanční pomoc z jiných zdrojů a na základě těchto dat bude naplánováno konkrétní rozdělování pomoci.

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za jejich dary, za veškeré nabídky pomoci i za slova povzbuzení a modliteb – jak pro pracovníky v terénu, tak především pro lidi z postižených oblastí.

Velmi nám pomohlo pracovní zázemí, které nám umožnil vytvořit sbor CASD v Břeclavi. Členům sboru děkujeme za vydatné zásobování výborným jídlem.

V Moravské Nové Vsi stále zůstáváme, práce nekončí, i když se náplň proměňuje.

Veřejná sbírka humanitární organizace ADRA na pomoc lidem zasaženým tornádem také stále pokračuje. Přispívat můžete prostřednictvím portálu Darujme – SOS Tornádo v ČR či na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.

K 8. červenci se podařilo vybrat přes 50 milionů korun.

Děkujeme!

Pokud chcete sledovat zprávy z terénu průběžně, sledujte naše sítě FB, IG, LI.

Za organizaci ADRA

Martina Špinková