(Richard H. Hart, MD, DrPH, je rektorem Loma Linda University Health)

Současná míra polarizace kolem vakcíny proti onemocnění COVID-19 není překvapující. Na jedné straně jsou zastánci individuálních práv, kteří se ve svém přesvědčení utvrzují tím, co čtou a slyší o nebezpečích vakcíny. Na druhé straně jsou ti, kteří akceptují zveřejňované vědecké poznatky a věří, že očkování je jediným správným řešením.

Ti z nás, kteří mají tu čest sledovat lidskou povahu už mnoho let, si pamatují podobné spory okolo povinného používání bezpečnostních pásů, motocyklových přileb, fluoridace vodních zdrojů a různých jiných nařízení v oblasti veřejného zdraví. Možná nejvhodnějším příkladem je kouření.  Když jsme si mysleli, že kouření je nebezpečné jen pro kuřáky, byli jsme ochotni nechat je pokračovat v jejich zlozvyku. Když ale výzkum ukázal, že také pasivní kouření (vedle nás někdo kouří a my vdechujeme jeho kouř) poškozuje naše zdraví, karta se obrátila a na veřejných místech začal platit zákaz kouření.    

Zdá se, že právě toto je dnes jádrem sporu. Když chce někdo riskovat své zdraví a dokonce život tím, že se nedá očkovat, je to jeho právo. Ale když jeho rozhodnutí ohrožuje ostatní, má to širší dopad na veřejné zdraví nás všech. Právě toto zažívají mnozí naši zdravotníci, když se musí starat o mnohé neočkované pacienty, kteří zanedbali anebo odmítli očkování. Více jak 90 % hospitalizací a úmrtí v nemocnicích a v celé zemi patří dnes do této skupiny. Jejich rozhodnutí umožňuje, aby se virus dále šířil, a tak se děti i ostatní vystavují riziku nákazy.    Frustrace a dokonce hněv mnohých zdravotnických pracovníků, kteří se starají o nemocné
a umírající pacienty, se projevuje čím dál tím častěji.  

Ale co všechny ty zprávy o nebezpečnosti vakcíny, se kterými se v naší informacemi přesycené společnosti setkáváme? Mohl bych se pokusit vyhledat všechny příběhy od vložených mikročipů, ohrožení plodnosti, dlouhodobých genetických změnách až po experimentální status vakcín (i když vakcína Pfizer je schválená Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA na všeobecné použití). Obávám se však, že podezření se těžko vyvrací, protože všichni máme tendenci hledat důkazy, které podpoří naše přesvědčení. V takových situacích je potřebné při hledání moudrého rozhodnutí seznámit se s údaji ze všech stran. Je také důležité ověřit si reference a najít důvěryhodné zdroje informací.  

Pracuji 50 let jako lékař ve veřejném zdravotnictví a v očkovacích programech a za tu dobu jsem viděl neuvěřitelný přínos vakcín.  Zlikvidovali jsme plané neštovice, do značné míry jsme potlačili dětskou obrnu, dostali jsme pod kontrolu spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, hepatitidy typu A a B a mnoho dalších infekčních nemocí. Mnohé z těchto vakcín jsou tzv. živé oslabené vakcíny, což znamená, že virus byl v laboratoři upraven tak, aby se do značné míry eliminovala jeho infekčnost a nebezpečí, ale aby si stále zachoval dostatek vlastností viru na stimulaci tvorby protilátek. I když se v minulosti kolem každé z těchto vakcín vedly spory, v současnosti jsou všechny akceptovány většinou lidí a v naší zemi jsou povinné pro naše děti, aby mohly chodit do školy, a pro zdravotníky, aby mohli pracovat v zdravotnických zařízeních.  Tyto vakcíny přinesly užitek každému.

Ale tato vakcína je jiná, jak se říká. Ano, vznikla z naléhavé potřeby reagovat na rychle se šířící pandemii. Těžili jsme z pokročilých poznatků o fungování našeho imunitního systému a způsobů, jak ho účinně využít proti infekcím. Je velký dar, že známe také mechanizmus přenosu mRNA, který byl vyvinutý v roce 2005 a nyní se dá použít na stimulaci tvorby protilátek a potlačení růstu viru. Tyto nové vakcíny využívají naše vlastní obranné mechanizmy, které nám dal Bůh, aby se zaměřily na hroty viru COVID-19 a zneškodnily ho. Vakcíny s mRNA se nikdy nedostanou do buněčného  jádra a nemohou změnit naši DNA. Jako většina vakcín nejsou stoprocentně účinné a mají minimální vedlejší účinky. Riziko vyplývající ze skutečného onemocnění je mnohonásobně větší než jakékoliv riziko způsobené  vakcínou, což dokazují mnohé studie a 170 miliónů Američanů, kteří vakcínu už dostali.

Jak se to tedy skončí? Těžko říct, někteří se domnívají, že virus bude nadále kolovat v naší společnosti, dokud všichni nedostanou vakcínu nebo se nenakazí. Druhá možnost by byla tragédie; máme účinný nástroj a můžeme zabránit mnohým zbytečným úmrtím. Je politováníhodné, že mnohé organizace, včetně nemocnic, musí očkování svým zaměstnancům přikázat. Zdá se, že tato nařízení, především ze strany vlády, jen zvyšují podezření vůči vakcínám. Někteří mají pocit, že se nás snaží ovládat vnější moc. Jiní věří, že jde o naplnění proroctví anebo důkaz zlých sil. Většina z nás však akceptuje, že tato nařízení jsou zřejmě nevyhnutelná, aby nás chránila před námi samými. Je to velmi podobné tomu, čím jsme si prošli při jiných opatřeních v oblasti veřejného zdraví, když společnost rozhodla, že individuální práva, ať jsou jakkoli upřímná, se musí v určitých případech podřídit vyššímu dobru.                       

Už jsme v takové situaci byli a trvá většinou deset let, než se jakékoli nové opatření plně přijme. Doufám a modlím se, aby zvítězil rozum a porozumění, aby mohl skončit „třídní boj“ a začali jsme chránit jeden druhého. Než se tak stane, infekce a úmrtí způsobená nemocí COVID-19 budou nadále pustošit svět.

Originální článek v angličtině:  https://spectrummagazine.org/views/2021/vaccine-mandates?fbclid=IwAR2MqzSt8-wPj9S9O18QvMVd6huWAUkinkTjRs2bBi-cF3fFTjmibrJ4kNc