Přihlašování bude spuštěno 1. května na stránkách MSS.