Během víkendu 22.-24. dubna jsme v Kateřinicích hostili misionáře Kornelia Novaka, který nás navštívil již potřetí. Přednášky jsme v naší vesnici pořádali ve spolupráci s místním evangelickým sborem, tato spolupráce se nám už opakovaně velmi osvědčila.

Témata přednášek byly voleny tak, aby oslovily nejen lidi věřící, ale i lidi mimo církev. Kornelius každou přednášku zakončil poselstvím o Ježíši Kristu a kříži. V jeho přednáškách se objevovaly jak témata starší – “život v harmonii s Bohem”, tak i témata nová – “potřeba naučit se vnímat hřích nejen v metrech, ale i v centimetrech a milimetrech”. Kornelius se silně zaměřoval na Ježíše, jako na jedinou možnost záchrany pro tento svět. Budoucnost rozhodně nemaloval na růžovo, když mluvil o poslední době, jako o porodních bolestech ženy. Porodní bolesti přicházejí stále častěji a jsou stále intenzivnější. Bible připravuje na dobu, která je před námi. Navzdory chmurnému výhledu je zde Ježíš Kristus, který má světové dějiny ve svých rukou a Jemu bude patřit poslední slovo. Pro misijní práci nechal Kornelius vytisknout traktát “Důkaz o Bohu”. Je to jakási zhuštěná verze jeho dříve vydané knihy. Každý, kdo chtěl, si mohl ze setkání tyto sešitky odnést i pro rozdání druhým. Velmi nás těší, že se rozdalo nejen velké množství misijních sešitků, ale také to, že přítomní lidé na přednáškách byli osloveni a povzbuzeni. Přestože byly přednášky kvůli nutnosti překladu delší, posluchači se nenudili, protože Kornelius si v sobě pořád nese něco z povahy toho “praštěného motorkáře z let minulých”. Přednášky výtečně překládal Jiří Pavlán, kterého také můžete vidět na fotografii.

Možná je vám líto, že jste se nemohli zúčastnit. Nic není ztraceno, na stránkách hošťalovského evangelického sboru (https://www.ccehostalkova.cz/index.php/category/zaznamy/) jsou k poslechu záznamy nedávných přednášek i přednášek starších. Pokud uznáte, že mohou být přednášky užitečné i někomu dalšímu, potěší nás, když na tyto záznamy upozorníte další lidi.

Za sbor CASD Kateřinice Marek Wagner