Srdečně vás zveme ke sledování přímých přenosů k 30. výročí založení humanitární organizace ADRA Česká republika.

Slavnostní odpoledne čtvrtek 12. 5. 16:00 -18:00 hod.

https://youtu.be/RVoQwNiepEs

Slavnostní bohoslužba sobota 14. 5. 10:00 – 13:00 hod.

https://youtu.be/RjYR_tSqQhA

Druhá květnová sobota je také již řadu let příležitostí připojit se k adventním sborům na celém světě s cílem podpořit mezinárodní humanitární organizaci ADRA modlitbou i finanční sbírkou v rámci Modlitby pro Adru.

Obzvláště modlitba je pro nás letos nesmírně důležitá – řada pracovníků i dobrovolníků se nachází zejména na Ukrajině opakovaně v životu nebezpečných situacích, a nejen tam. Také my, kteří pomoc potřebným zprostředkováváme, velmi přivítáme posilující modlitby v těchto časech.

 Součástí Modlitby pro Adru je také sbírka. Darovat je možno:

  •  hotově během sborové sbírky
  • převodem na účet

ČS 2124349/0800 v.s. 22

MSS 1644247329/0800 v.s. 22

  • přes QR kód ČS (s v.s. 22) a QR kód MSS (v.s. 22)

Děkujeme vám za dlouhodobou podporu Adry a také za šíření myšlenky soucitné nezištné pomoci druhým lidem.

Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. (Řím 12:8)

Martina Špinková

www.adra.cz