ADRA posílá pomoc lidem zasaženým povodněmi ve Slovinsku

ADRA ČR se ve spolupráci s kanceláří ADRA Slovinsko zapojila do přímé pomoci lidem zasaženým rozsáhlými povodněmi:

  • zasíláme materiální pomoc: domácí i průmyslové vysoušeče, tlakové čističe, vodní čerpadla, generátory
  • sdílíme naše zkušenosti s týmem ADRA Slovinsko v oblasti řízení pomoci při mimořádných událostech a povodních včetně podrobného manuálu
  • předáváme zkušenosti s řízením dobrovolníků
  • zaslali jsme okamžitý finanční dar ve výši 100 000 Kč

Vzhledem k rozsahu katastrofy a zároveň z důvodu nedostatku zkušeností Slovinska s většími povodněmi, je koordinace v postižených oblastech velmi náročná – v zemi nejsou vybudovány sklady s humanitární pomocí a pomocnou technikou, chybějí zkušenosti z distribuce humanitární pomoci ve větším měřítku i zkušenosti z koordinace pomoci mezi složkami integrovaného záchranného systému,  humanitárními organizacemi a řízením tisíců dobrovolníků.

Vzhledem k rozsahu povodní bude nutná dlouhodobá pomoc v řádu mnoha měsíců.

ADRA ČR se proto rozhodla vypsat veřejnou sbírku SOS ADRA povodně Slovinsko, lze přispět také na účet 66888866/0300 s variabilním symbolem 512.

Děkujeme, že jste tu stále s námi pro druhé.

Martina Špinková

www.adra.cz