Personální rozhodnutí v roce 2023

 • V první polovině roku probíhalo formou osobního setkání jednotlivých kazatelů s vedením MSS hodnocení kazatelů, které je realizováno vždy v rámci konferenčního období. Jeho součástí bylo i shrnující hodnocení ze strany sborů, postavené na základě dotazníků vyplňovaných vybranými členy výborů sborů. Vedení MSS vyjádřilo vděčnost za velmi dobré a konstruktivní vztahy mezi jednotlivými kazateli a jejich sbory.
 • V průběhu léta převzal br. Daniel Huvar sbory Břeclav a Hodonín, které doposud spravoval br. Jiří Gomola, ten následně převzal sbory Přerov a Hranice na Moravě.
 • Josef Kubík vzhledem k vážnému onemocnění zůstává bydlet v Přerově a jeho zařazení bude řešeno dle aktuálního zdravotního stavu.
 • Odpovědnost za uvolněné sbory Šumperk a Jeseník převzal br. Jan Havelka.
 • Sbory, které spravoval br. Havelka, Veselí na Moravě a Kyjov, byly dočasně přiděleny br. Milanu Kantorovi, který zůstává i kazatelem sboru Uherské Hradiště.
 • Sbor Uherský Brod převzala s. Pavla Žůrková, a to ke svému stávajícímu sboru Holešov, s. Žůrkové byl proto také navýšen částečný úvazek.
 • V průběhu dlouhodobé nemocenské br. Zdeňka Koguta, v souvislosti s operací srdce, jej na částečný úvazek zastupoval br. Jan Majer st., který zároveň působil jako vězeňský kaplan na Mírově a v prvním pololetí zastupoval i br. Josefa Kubíka na sborech Přerov a Hranice.
 • Na základě kladného vyjádření sborů udělilo vedení MSS doporučení br. Martinu Jarošovi ze sboru Uherské Hradiště k profesionální kaplanské službě ve vezeňství a br. Richardovi Štěpánkovi ze sboru Vyškov pro dobrovolnickou službu ve věznici v Brně.
 • V polovině roku úspěšně ukončili nástupní praxi čtyři kazatelé: br. René Bil, Michal Jurkovský, Daniel Stehlík a Pavel Šimek ml..
 • Do Výboru ČSU byl kooptován za zesnulého br. Marka Klímu br. Bohumil Sznapka ze sboru Karviná.
 • Od 18. 9. 2023 nastoupila na základě výběrového řízení na pozici mzdové účetní s. Jana Dobešová.
  Od 1. 10. 2023 nahradila na sekretariátu MSS s. Veroniku Czopikovou, odcházející na mateřskou dovolenou, s. Edita Jurečková, která doposud pracovala na částečný úvazek pro Klub Pathfinder, z. s..
 • Od 1. 1. 2024 nastoupí do nástupní praxe br. Lukáš Sochor, a to ve sborech Olomouc a Prostějov. Vedoucími nástupní praxe budou odpovědní kazatelé těchto sborů br. Filip Fürst a Petr Harastej.
 • Od 1. 1. 2024 nastoupí do nástupní praxi ve sborech Český Těšín a Komorní Lhotka br. Nikodém Janek. Vedoucím nástupní praxe bude br. Karel Staněk.
 • K létu 2024 se z osobních důvodů rozhodli z kazatelské služby odejít br. Tomáš Dymáček spravující sbory na Znojemsku a Kamil Majer, jenž je kazatelem sborů Brno-Olomoucká a Vyškov.
 • Sbory Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Budějovice, Znojmo a Port-Znojmo proto od léta 2024 převezme br. Radek Kantor působící v současnosti ve sborech Horní Benešov, Opava a Ostrava Mariánské Hory.
 • Sbor Ostrava-Mariánské Hory dočasně převezme br. Pavel Kostečka, a to ke svým sborům Bohumín a Dětmarovice.
 • Sbory Opava a Horní Benešov dočasně na částečný úvazek převezme br. Jan Majer st., kterému se po návratu br. Zdeňka Koguta z dlouhodobé nemocenské část úvazku uvolnilo.
 • Odpovědným kazatelem za sbory Brno-Olomoucká a Vyškov bude br. Vlastimil Fürst, který bude rovněž vedoucím nástupní praxe br. Emanuele Šoponě z Bánské Bystrice, nastupujícího od léta 2024 do nástupní praxe na tyto sbory.

Administrativní rozhodnutí a další informace z roku 2023

 • Počátkem roku ukončilo Vzdělávací seminář pro činovníky církve 2020–2023 44 účastníků.
 • Svým vydáním vstoupila v platnost nová Církevní příručka (dříve Církevní řád).
 • Výbor MSS rozšířil stávající podmínky pro udělení výjimky při oddávání nečlenů církve
  o následující body:
 1. Oba snoubenci si přejí uzavřít manželství církevním obřadem a duchovnímu CASD, na    kterého se obrátili, objasnili, proč si tak přejí.
 2. Oba snoubenci souhlasí s absolvováním předmanželského semináře.
 3. Oba snoubenci podle svého vnímání rozumí významu modlitby, která je při obřadu    pronášena a  přejí si, aby taková modlitba byla součástí i jejich svatebního obřadu.
 4. Oba snoubenci chtějí ve svém slibu vyjádřit touhu vstoupit do manželství s Boží pomocí.
 5. Nevyžaduje se účelový vstup do církve.

        Zároveň rozhodl, že v případě žádosti snoubenců nenavázaných na konkrétní sbor, např.          při žádosti o oddání vojenským kaplanem s pověřením, přebírá roli výboru sboru výbor              sdružení.

 • Dne 7. 10. 2023 byl založen sbor Hnojník, v rámci okrsku Frýdek-Místek. K tomuto dni požádalo 34 osob o převod do tohoto nového sborového společenství.
 • Výbor MSS vydal „Prohlášení výboru MSS k tématu LGBT+“, které je dostupné na webové stránce Moravskoslezského sdružení.
 • V sobotu 14. 10. 2023 oslavila své 90leté jubileum Vojkovická dechovka koncertem, kterým členové hudebního skupení vyjádřili svou vděčnost Pánu Bohu.
 • Na základě přijatého harmonogramu konferencí byla výborem MSS svolána konference Moravskoslezského sdružení na neděle 28. 4. a 5. 5. 2024. Jednání proběhnou v Resortu Beskydy na Visalajích. Na sklonku roku proběhla také setkání s delegáty, kterým byl představen připravovaný jednací a organizační řád konferencí a delegáti svým hlasováním vyjádřili podporu jednotlivým bodům agendy.

Stavební projekty v roce 2023

 • V průběhu roku probíhaly stavební úpravy na sborových objektech v Brně na Olomoucké, Břeclavi, Havířově, Ivančicích, Jihlavě, Krnově, Opavě, Ostravě Mariánských Horách, Přerově, Suchdole nad Odrou, Šumperku, Třebíči, Třinci, Valašském Meziříčí, Vrbně pod Pradědem a Zlíně.
 • Rozsahem nejvýznamnější je stále probíhající rekonstrukce modlitebny ve Vojkovicích.

Vybrané informace z oddělení církve

 • V rámci evangelizační kampaně Christ for Europe, kromě pražského sboru Bethany, kde přednášel předseda GK CASD Ted Wilson, využilo nabídku zahraničních řečníků pět sborů na Moravskoslezském sdružení: Ostrava Zábřeh, Jihlava, Olomouc, Mohelnice a Uherské Hradiště. Součástí nabídky světového AWR bylo i krátkodobé přizaměstnání dobrovolníků, což v případě našeho sdružení využil sbor v Jihlavě. Přednášek se v průměru účastnilo 5–7 přátel.
 • Během letních měsíců byla realizována řada Pánem Bohem požehnaných misijně orientovaných projektů: např. YFJ v Mohelnici a Olomouci, Camporee EUD, kongres mládeže, RAIL tour, na území MSS rovněž proběhlo 14 táborů Klubu Pathfinder. V září pak ve spolupráci s ASI také Veletrh evangelizace, na který se přihlásilo 56 projektů.
 • Vyšlo brožované vydání série Velkého drama věků za 199 Kč určené k rozdávání.
 • Ve spolupráci s Mediálním centrem naší církve byl odstartován projekt audioknih zdarma, které naleznete na stránce www.aknihy.cz
 • Pro činovníky církve byla připravena mobilní aplikace CIS (Církevního informačního sytému), který doposud fungoval pouze na webové platformě.