Milá duchovní rodino,

v pondělí 2. 11. 2015 zemřel po krátké vážné nemoci ve věku 41 let kazatel evangelia Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Alan Chlebek. Přes všechny otazníky chceme vyjádřit vděčnost Bohu za jeho duchovní dary, kterými sloužil především mladým lidem nejen v Moravskoslezském sdružení.

Do kazatelské služby nastoupil v roce 1997 a působil ve sborech Brno Střední, Vsetín, Kateřinice a Valašské Meziříčí. V roce 2003 byl zvolen vedoucím oddělení mládeže v rámci Moravy a Slezska a od roku 2007 také přijal odpovědnost za vedení mládeže v Česko-Slovenské unii. Od roku 2007 až do současnosti byl zároveň členem výboru ČS unie a také byl součástí divizního výboru oddělení mládeže.

Pro mladé lidi měl vždy otevřené srdce a věnoval se jim naplno. S ochotným týmem spolupracovníků rozjel projekt PTD, který pomohl mnoha mladým lidem růst v duchovním životě i ve službě. Pro podporu služby a šíření evangelia v duchu myšlenky „Pošli to dál“, otevřel s týmem dobrovolníků bohoslužby pro veřejnost s názvem „Atmosféra“ v Ostravě a Brně.  Organizoval nezapomenutelné kongresy mládeže a mnoha dalších setkání s mladými lidmi. Nevyhýbal se citlivým otázkám, které mladá generace řeší a také mladé snoubence provázel v přípravě na manželství.

K oddělení mládeže přijal v roce 2007 ještě odpovědnost za vedení oddělení křesťanského domova. Spolu s manželkou Renátou se rozhodli aktivně podpořit duchovní základ křesťanských rodin a tak s dalšími spolupracovníky nastartovali projekty „Výzvy lásky“, „Konference žen“ a „Konference mužů“.  Manželství Alana a Renátky je pro mnohé stálou inspirací. Přestože se svými dětmi Aničkou a Adámkem procházeli těžkými životními situacemi, stále dávali najevo svou důvěru v Boha a povzbuzovali jiné.

Chceme spolu s celou církví a všemi, kteří měli ke kazateli Alanovi Chlebkovi velmi blízko, vyjádřit vděčnost za požehnání, které se nám dostalo skrze jeho službu. Děkujeme všem, kteří s Alanem spolupracovali a sdíleli s ním jeho vizi. Věříme, že oheň služby, který byl zapálen, nezhasne, ale bude hořet dále.

Alan bojoval dobrý boj, běh dokončil, víru zachoval. Nyní je pro něj připravena koruna spravedlnosti, kterou mu dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. (2. Tim. 4: 7,8)

Bohoslužba při příležitostí rozloučení s Alanem Chlebkem se uskuteční v neděli 8. listopadu 2015 v kostele sv. Ducha v Ostravě Zábřehu v 15 hodin.

Za  Moravskoslezské sdružení
Karel Staněk, Daniel Dobeš, Jaroslav Stejskal

Smuteční oznámení

Rozloučení

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alan parte 01

Doplňující informace Alan parte 01