Letošní modlitební týden začíná v sobotu 7. listopadu. Tentokrát má téma „Již brzy náš přijde Pán“ a inspirativní texty ke každodenním setkáním (níže ke stažení) napsal učitelský manželský pár Klingbeilových (na snímku). Texty pro děti připravil Charles Mills.

Mottem tohoto týdne je biblický verš „A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2.Paralipomenon 7,14).

Modlitební týden končí sbírkou v sobotu 14. listopadu, ze které budou podpořeny evangelizační projekty ve světě.

Přejeme si, abychom během celého týdne mohli prožívat radost ze vzájemných setkávání a nové duchovní impulsy v osobním i církevním životě. Ať nás Hospodin provází a žehná nám.

Modlitební týden 2015

Modlitební týden 02