Deset dnů modliteb

Ve dnech 6. až 16. ledna 2016 nabízí naše církev po celém světě aktivitu Deset dnů modliteb. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Zůstat v Kristu – plnost života“ (Ef 3,16-19). Připravený materiál se věnuje otázce, jak zůstávat v Kristu a přijímat jeho život, který nám nabízí v hojnosti. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé. Závěrečná sobota 16. ledna může být inspirací pro mimořádné vyjádření vděčnosti vůči našemu Bohu, který pečuje nejen o naše potřeby, ale je připravený se skrze nás starat také o potřeby našich bližních.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data, ale můžete jej používat během celého roku. Text je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení. Neplánujeme tisk papírové verze.

Deset dnů modliteb 2016 (A5).

Deset dnů modliteb 2016 (A4).pdf

Deset dnů modliteb 2016_Příručka pro vedoucí (A5)

Deset dnů modliteb 2016_Příručka pro vedoucí (A4)