Je-li Vám momentálně někde mezi 15 a 18 lety a rádi byste byli
lepší oporou pro vedoucího Vašeho oddílu, anebo byste chtěli
v budoucnu sami oddíl založit, pak právě pro Vás je

RÁDCOVSKÝ KURS KP

Přihlašování bude spuštěno 20. ledna 2016 od 18 hodin formou vyplnění webového formuláře, který bude dostupný v samostatném novém příspěvku na stránkách MSS http://mss.casd.cz.

Počet míst kursu je omezen na 30 účastníků.

Termíny

víkend 4.-6. března 2016
víkend 3.-5. června 2016
týden 1.-8. července 2016
víkend 18.-20. listopadu 2016

Informace k přihlášení

Podmínkou přijetí je kromě splnění věkového limitu také doporučení sboru – formulář Vám bude zaslán
po přihlášení.

Příspěvek na jednotlivý víkend činí 200,- Kč,  na týdenní soustředění pak 1000,- Kč. O uhrazení cestovného je možné požádat vysílající sbor.

 

Kontakt
Radek Kantor e-mail: radark@seznam.cz mobil: 775 789 012
Lukáš Jureček e-mail: lukas-jurecek@volny.cz mobil: 731 501 286

 

Rádce je ….
ten, kdo je s odvahou a upřímností ochoten hledat cestu nejen pro sebe, ale i pro druhé. Z lásky k lidem a z vděčnosti k Pánu Bohu přijímá poslání doprovázet a někdy i prošlapávat cestu, či nést břemena těm, kteří právě potřebují pomoci.

 

Plakát ke stažení:Rádcovský kurs 2016 pozvánka (kopie)