V sobotu 6. února začne v naší církvi modlitební týden oddělení křesťanského domova (KD). Musím přiznat, že jsem se na podobné příležitosti jako dítě moc netěšil – žádná televize, vážná pochmurná atmosféra, nudné předčítání přednášek, půsty a sáhodlouhé modlitební chvíle.

Myslím, že přesně takový by letošní modlitební týden KD být nemusel. Jednou nebo dvakrát v týdnu by se rodiny s dětmi k předčítání přednášky určitě setkat mohly, pro děti by však při takové příležitosti měl být připraven samostatný a zajímavý program.

V jednom z večerů daného týdne by také váš sbor, v rámci 10. ročníku „Národního týdne manželství“, který bude pod záštitou vlády České republiky probíhat ve stejném týdnu, mohl pro veřejnost připravit nějakou zajímavou akci. Inspirovat se můžete úspěšnými nápady z minulých ročníků, publikovanými na www.tydenmanzelstvi.cz

Ostatní večery by však rodina měla trávit pospolu, bez uklízení, praní a tatínkových přesčasů. Mělo by jít o večery plné dobrého jídla, zpívání, společenských her, veselých i vážných rozhovorů, vyprávění z Bible i ze života a společných (krátkých) modlitebních chvil všech členů rodiny před spaním.

A k tomu možná ještě nějaký ten bonus navíc… Proč právě v tomto týdnu nevyrazit do kina na pěkný rodinný film (třeba na „Malého prince“ od Exuperyho), nebo se společně nevykoupat v místním bazénu? Jeden z večerů by se taky dal hezky prožít na návštěvě u dědečka a babičky.

A po uložení dětí pak už ničím nerušený prostor pro rodiče, kteří si zalezou do postele a v ní si v klidu přečtou modlitební přednášku (k dostání v traktátu sboru, u vedoucího KD, nebo ke stažení viz níže), případně si obrazový záznam přednášky pustí na HopeTV. Letos budeme v knize Genesis hledat principy, které by mohly naše manželství proměňovat v ráj.

Budu na vás myslet a spolu s vámi se modlit, přátelé.

Váš Radek Jonczy
vedoucí oddělení křesťanského domova při
Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne

KD_MT_2016_cz