O víkendu 1. až 4. dubna proběhlo na Ježonkách v Beskydech již druhé setkání školy PTD Pathfinder (Pošli to dál – Pathfinder), jejímž tématem byla Bible. Přijelo celkem 50 dětí, které si hrou, vyučováním a osobními příběhy osvojily základní znalosti o Bibli a jejím významu pro lidský život.

Vše začalo páteční venkovní hrou, kde si všichni mohli procvičit svou znalost pořadí knih Bible. Následovala kratší přednáška o knize knih Bibli a její důvěryhodnosti. Sobotní dopoledne byla chvíle pro přemýšlení nad inspirací Bible a také nad tím, jaké jsou překlady Bible do češtiny. Účastníci si měli  přivézt Bibli, se kterou se pojí nějaký osobní příběh. Tyto příběhy si potom ve skupinkách mohli navzájem vyprávět. Dopoledne se děti zapojily i do výroby biblické knihovničky. Každá skupina vyrobila svou originální knihovnu biblických knih, které byly na závěr vyhodnoceny. Počasí bylo požehnané a slunce odpoledne účastníky vylákaloo ven, kde každá skupina dostala úkol nafotit seriál fotografií na biblický příběh, který ostatní při společné prezentaci mohli uhodnout. Po společném ukončení soboty přišel na řadu “večerníček”, kde se děti vzdělávaly v etiketě a slušném  chování. Večer si zahrály deskové hry.

V neděli byla na programu psychologická přednáška o tom, jak pracovat s myšlenkovými mapami, a poté  hráli účastníci bojovou hru, kde si procvičili nejen mysl, ale i své tělo. Víkend proběhl velmi rychle, ale minimálně jedna myšlenka zůstala? Bible je dar od Boha. Je to ukazatel cesty, který je nadčasový, aktuální a je tu pro mne. Je to osobní kompas, který nikdy nezklame a proto se jím chceme nechat vést. Když se ve vzpomínkách ohlédnu zpět, tak to byl nádherný víkend s pestrým programem, se skvělou partou a úžasným Božím požehnáním ve všem.

Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí zde.

Za tým PTD Pathfinder Kamil