Milé sestry a bratři,

dovolte mi představit devět video-zastavení, které pro Vás připravili členové Výboru evangelizace Moravskoslezského sdružení CASD:

Při mnoha diskusích i pohledech do statistik, či minulosti naší služby, si stále více uvědomujeme, že tím nejlepším způsobem jak představit Pána Boha a naději skrze Jeho oběť je osobní služba a praktický křesťanský život každého z nás. Rádi bychom se proto s Vámi podělili o několik témat, která provázejí naši cestu s Pánem Bohem a oživují náš vztah k Němu i touhu Mu sloužit.

Naším přáním je, aby Vás tato krátká videa povzbudila k novému odevzdání se Pánu Bohu, posílila Vaše vzájemné vztahy a motivovala k přijetí Božího zmocnění, které Pán Bůh nabízí každému z nás.

Jednotlivá témata budou postupně v týdenních intervalech zveřejňována na webových stránkách Moravskoslezského sdružení a poté budou k dispozici v záložce oddělení evangelizace.

S přáním radosti a požehnání při službě

Lukáš Jureček
vedoucí oddělení evangelizace MSS

 

1.Video – Touha po Bohu

2. Video – Pokání

3. Video – Vyznání

4. Video – Boží Slovo

5. Video – Půst

6. Video – Bohoslužba

7. Video – Společenství

8. Video – Odpuštění

9. Video – Modlitba