Milí bratři a sestry, mladí lidé a přátelé,

jsme jistě vděčni za Boží pomoc, vedení, ochranu a péči o nás. Vím, možná to už zní jako fráze, ale pokud si uvědomíme zmíněnou skutečnost a mnohé zkušenosti malé i velké v našem životě, potom ona vděčnost jistě přichází.
A kdo by dobré, které ho nezaslouženě potkalo, nechtěl sdělit i ostatním, eventuálně projevit svoji vděčnost Bohu i tím, že se nějakým způsobem angažuje v práci pro Jeho věc.
Mnohdy se může stát, že cítíme touhu se takto zapojit, ale nemáme odvahu, která pramení z toho, že „já přece na to nemám, já to neumím“ atd.

Už jste dostali zprávu, že se otevírá první ročník Adventistického teologického institutu. Je to jistě skvělá příležitost. Ale znovu může přijít námitka. „Jo, tak to pro mne není, kdyby to bylo jinak koncipované, nebylo tak těžké, bylo to v jiných termínech…“
A proto je tady alternativa. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO SLUŽBU pořádaný Moravskoslezským sdružením a určený všem stávajícím i budoucím činovníkům, stejně jako všem, kteří mají zájem o další poznávání základů praktické služby.

A tak pojďme k představení nabízeného Vzdělávacího semináře.

Důvod vzdělávacího semináře:

 • Sboroví činovníci a členové sborů jsou těmi, na kterých církev stojí a od kterých se žádá velký objem práce. (Laičtí kazatelé, učitelé SŠ dospělých i dětí, diakoni, pokladníci, starší sboru, vedoucí jednotlivých sborových oddělení atd.)
 • Tito činovníci dělají sborovou práci dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
 • Církevní řád, ale i vlastní praxe od nich žádá duchovní, morální a schopnostní předpoklady. Aby mohli naplnit požadované, potřebují určité množství znalostí a sdílených zkušeností.
 • Církev má přednost, ale i povinnost jim pomoci vykonávat svěřenou práci fundovaněji, kvalitněji, s přehledem, ale také snadněji a tím i radostněji.

Nemůžeme žádat od všech činovníků totéž, ale u všech se předpokládá určitá znalost a umění v:

 • práci s lidmi
 • ve vedení lidí
 • organizaci času
 • schopnosti připravit, vyjádřit a předat myšlenky
 • základní znalosti Bible a jejich předání
 • orientaci a umění používat CŘ, Ústavu církve a další církevní dokumenty
 • vedení administrativy
 • způsobech evangelizace
 • organizaci bohoslužby
 • křesťanské etice

A právě toto nabízí Vzdělávací seminář.

Obsazení přednášejícími:

Dobeš D., Dymáček J., Fürst J., Harastej M., Harastej T., Chýlek J., Chán V., Kogut D., Kostečka P., Mach R., Majer J. ml., Pavlík M., Staněk K., Stejskal J., Svoboda O., Toman R., Zahradník P.

Časová náročnost semináře a termíny:

 • 10 víkendových setkání vždy – sobota 14.30 – 20.00 hod. (sobotní praxe 9.00 – 12.00 hod.) a neděle 8.00 – 13.00 hod.
 • Rok 2017 a 2018 – leden, březen, květen, září, listopad
 • Vždy první víkend v daném měsíci

Místo konání:

 • Krásná – Visalaje, Resort Beskyd

Strava, noclehy, cestování:

 • Strava – sobota: snídaně (pouze pro ubytované od pátku), oběd (pouze pro účastníky sobotní dopolední praxe), večeře; neděle: snídaně, oběd
 • Cena – 150,-Kč na jedno setkání.
 • Nocleh – zajištěn (hradí MSS). Kdo potřebuje, může přijet již v pátek večer.
 • Cestovné – hradí vysílající sbor, který může koncem roku požádat o finanční podporu na MSS.

Závěr:

 • Vzdělávacímu semináři (VS) jde o vzdělávání, podporu a motivování.
 • VS napomůže praktickým dovednostem těch úkonů, které se od činovníků očekávají.

 Přihlášení:

 • Přihlásit se je možné na sekretariátu Moravskoslezského sdružení telefon: 596 625 131, 775 789 037, e-mailová adresa: mss@casd.cz

TERMÍN PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MAXIMÁLNĚ DO KONCE LISTOPADU 2016.

POZOR – KAPACITA JE OMEZENÁ!

Bratři a sestry, milí zájemci o výše představený seminář, přeji Vám mnoho krásných, klidných a požehnaných dnů a těším se spolu s ostatními přednášejícími s Vámi na viděnou.

září 2016
Jan Dymáček
Telefon: 775 789 001
e-mail: jan.dymacek@volny.cz

Vzdělávací seminář - průvodní dopis

Vzdělávací seminář - plakát

Vzdelavaci seminar_plakat