Jubilejní setkání při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví 20 let je kus historie pro sbory i pro jednotlivce. Služba Klubů zdraví v našich sborech již zdomácněla a v církvi se stala nosnou aktivitou zdravotní misie. Jejím smyslem je služba společnosti v oblasti zdravotních informací, pomoci při změně návyků a nabídnutí láskyplného společenství se snahou poukázat na velkého Lékaře, který nás nejen stvořil, ale má moc nás také uzdravit. Mnozí z našich bratrů a sester našli v této službě svoje místo a skrze jejich službu se mnozí jiní mohli setkat se Spasitelem. Chceme vyjádřit velké poděkování našemu nebeskému Otci za jeho lásku, kterou nás zahrnuje a tím také motivuje ke službě bližním. Děkujeme za každou, ať drobnou nebo velkou službu všech sebeobětavých dělníků v tomto díle, kteří po celou dobu fungovali na dobrovolnické bázi. Chceme poděkovat všem vedoucím a zodpovědným, kteří nesli štafetový kolík díla podle jim vytyčeného času. Jsme vděční také za vstřícnost vedení církve, která toto dílo náležitě podporovala po celou dobu existence Klubů zdraví.

Vzpomínkové víkendové setkání vedoucích, aktivistů, spolupracovníků a sympatizantů Klubů zdraví, ať už bývalých, současných anebo budoucích, se uskuteční ve dnech 18. – 20. listopadu 2016 v Ostravě. Bohatý program zahrnující sdílení, zkušenosti, vzpomínkové fotografie a videozáznamy, a v neposlední řadě děkovné modlitby vyvrcholí slavnostní bohoslužbou. Součástí setkání bude také diskuse o dalším nasměrování Klubů zdraví a zdravotní misie jako pravé ruky hlásání evangelia. Toužíme reflektovat na potřeby lidí v současném světě, ale také na potřeby členů našich sborů. Těšíme se na setkání se všemi, kteří se cítí být součástí rodiny Klubů zdraví. Modlíme se, ať také tímto setkáním je oslaven náš nebeský Otec. Uzávěrka přihlášek je do 30. října podle instrukcí níže. Přednost účasti mají lektoři KZ. Ti také mohou počítat s částečnou dotací. (Více informací na níže přiložené pozvánce.)

Bohumil Kern, vedoucí oddělení zdraví ČSU
Jaromír Novota, vedoucí oddělení zdraví SZ
Josef Kubík, vedoucí oddělení zdraví MSS
Olga Libotovská, vedoucí oddělení zdraví ČS
Roman Uhrin, koordinátor zdravotní misie ČSU

20. výročí Klubů zdraví - pozvánka

mapa-ostrava-kluby-zdravi