Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 2. 10. 2016

Zamyšlení z bible (br. Marek Škrla)
Exodus 18 kap.
Je důležité vyprávět si o tom, jak nás Hospodin vysvobodil. Je veliké umění naslouchat bližním bez před porozumění a je veliké umění přenést na druhé své myšlenky. Rovněž je důležité být připraveni  změnit svůj pohled na věc.

ZPRÁVY Z ČS UNIE

Adventistický teologický institut (ATI)
Pro nový seminář se zavedlo užívání zkratky ATI. Pracuje se na možnosti akreditace, čímž se stane seminář uznávanou školou v církevním prostředí. Starý seminář Sázava je v procesu svého ukončení. Sázava již nemá zaměstnance, kromě účetní. ATI má celkem 36 studentů (15 z MSS).

Sobotní škola
Novým unijním vedoucím Sobotní školy se stal br. Jan Kubík. Odpovědností za aplikaci SŠ pro mobilní telefony byl také pověřen br. Jan Kubík.

Publikace 40 dní modliteb
Vyřizují se autorská práva.

Mimořádná konference ČSU
Z kapacitních důvodů došlo ke změně místa konání. Konference se bude konat v areálu hotelu Bobycentrum v Brně.

Harmonogram konání konferencí 2019
Návrh okrskových kazatelů na termín konání konference MSS – 14. 4. a 28. 4. 2019. Návrh byl podpořen.

Oddělení komunikace
Po br. Tomáši Kábrtovi se stal novým vedoucím oddělení komunikace br. Daniel Hrdinka. Oddělení se zaměří na lepší komunikaci uvnitř církve.

EVANGELIZACE

Vize evangelizace MSS

 • Osobní duchovnost
 • Osobní svědectví
 • Děti a mládež
 • Všechna oddělení zaměřena na evangelizaci
 • Nerezignovat na aktivity

Zpráva ze setkání výboru evangelizace ČSU

 • Církev otevírá novou práci s neslyšícími.
 • Misijní aktivita pomocí letáků GLOW.

Misijní práce v MSS
Br. Lukáš Jureček informoval o probíhajících aktivitách v rámci MSS.

 • Pětisté výročí přibití 95 tézí Martinem Lutherem na dveře zámeckého kostela ve Wittembergu. V r. 2017 plánuje ČSU vydání brožurky a další aktivity na úrovni sborů.
 • Informace o cyklu motivačních videí na stránkách MSS.
 • Informace o evangelizačních přednáškách br. Kim Kjaera v Bystřici n. O.
 • Informace o přednáškách br. Zeba Hourigana o hudbě ve Frýdku-Místku.
 • Brožura Síla přátelství u úkolu SŠ. Na všechny sbory byl poslán průvodní dopis.

ADMINISTRATIVA

Prohlášení církve k adopci dětí u homosexuálních párů
Vedení unie se zavázalo zpracovat toto téma.

Vzdělávací seminář pro činovníky
Vedení MSS organizuje vzdělávání ke službě v církvi. Seminář bude zahájen v lednu 2017. Veškeré informace jsou na webu MSS.

Změna statutu skupiny při MSS Ostrava – Restart na samostatný sbor
Skupina splnila podmínku sdružení, aby jejich bohoslužba obsahovala část studia sobotní školy a stala se otevřeným společenstvím. Skupina má 21 členů. Výbor sdružení rozhodl o změně statutu skupiny Ostrava – Restart na samostatný sbor od 1. 1. 2017.

Informace o skupině při MSS Port Znojmo
Skupina má 27 členů. V současné době se shromažďují v pronajatých prostorách hotelu Prosper Znojmo. Očekáváme, že v tomto konferenčním období se skupina stane samostatným sborem.

Změna shromažďování sboru Brno-Lesná
Výbor MSS byl informován o dočasné změně místa shromažďování sboru.

Elektronické hlasování o delegátech na mimořádnou konferencí ČS unie
Rozdělení počtu delegátů za jednotlivé sbory včetně návrhu jmenného seznamu delegátů za naše sdružení na Mimořádnou konferenci ČSU 2016 bylo elektronicky hlasováno členy Výboru MSS. Členové Výboru MSS přijali rozdělení počtu delegátů za jednotlivé sbory a zároveň odsouhlasili delegáty na Mimořádnou konferenci ČSU 2016 za MSS. Výbor MSS přijal toto elektronické hlasování.

Plán akcí 2017
Členům výboru MSS byl předložen plán akcí na rok 2017.  Vzhledem k dalším možným úpravám proběhne elektronické hlasování tohoto plánu.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Přijetí do pracovního poměru
Do pracovního poměru v MSS byli přijati br. Roman Mach, jako kazatel pro sbory Veselí n. M., Kyjov a br. Martin Turčan, jako studentský kazatel v nástupní praxi, pro projekt INRI Road Brno.

Personální změny v r. 2017

 • Br. Radim Toman převezme sbory Havířov – Šumbark, Havířov – Suchá a Ostrava – Restart.
 • Br. Daniel Huvar převezme sbory Ostrava – Mar. Hory (ordinovaný br. Daniel Dobeš) a Ostrava – Město (ordinovaný br. Jaroslav Stejskal).
 • Br. Gomola Jiří převezme sbory Břeclav a Hodonín.
 • Do vedení projektu INRI road Olomouc budou zapojeni studenti na Dohodu o provedení práce.

Výbor MSS odsouhlasil personální změny kazatelů, které se uskuteční během prázdnin 2017.

Ukončení členství ve výboru MSS
Br. Marek Harastej ukončil pracovní poměr v MSS, tím bylo zároveň ukončeno jeho členství ve Výboru Moravskoslezského sdružení.

Kooptace člena výboru MSS
Výbor Moravskoslezského sdružení zvolil br. Daniela Kašlíka, vedoucího odd. mládeže a kazatele sboru Ostrava – Radvanice, za nového člena Výboru MSS.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Seznámení se s účetní závěrkou 2015
Výbor MSS hlasováním přijal roční závěrku 2015.

Příprava rozpočtů
Termín odevzdání rozpočtů sborů a oddělení na rok 2017 je do konce října 2016.

Příští jednání Výboru MSS je naplánováno na 4. 12. 2016

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník