Dvaatřicátý ročník křesťanské mládežnické akce Mírák se bude konat v termínu 21.–22. října 2016 v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavní téma, které bude provázet tyto dva dny, nese název NIC.

Jako organizátoři vnímáme, že toto slovo obsahuje hlubší myšlenku, než se na první pohled může zdát. Primárně slovo NIC vyjadřuje stav nijakého množství, žádného obsahu, prázdnotu a zároveň je označením pro něco, co považujeme za bezvýznamné. V osobním a duchovním pojetí nás může vést k prozkoumání hlubin našeho srdce, vědomí, života a vztahu s Bohem.

Mnohokrát prožíváme stav, kdy pociťujeme prázdnotu, či nedostatečnost našeho života, jelikož nemáme velké, viditelné obdarování, chybí nám talent, naše vzdělání není na „vysoké” úrovni, naše prostředky a finance jsou „omezené” a zejména je problémem náš charakter, který za ostatními dosti pokulhává.

Schází nám vědomí vlastní hodnoty, nastavení důležitých životních hodnot a ujištění Božího povolání.

Přicházíme k Bohu s prázdnýma rukama a myslíme si, že by měly být plné. Častokrát se domníváme, že nemáme vůbec NIC, co bychom mohli Bohu nabídnout. Jediná věc, kterou vlastníme, je naše srdce. Neuvědomujeme si, že to je úplně všechno, po čem Bůh touží. Bůh nás tedy vybízí, abychom se mu odevzdali, takoví jací jsme a On promění náš život a použije si jej pro Jeho slávu.

Bůh totiž z ničeho nebo z velmi malého množství dokáže vytvořit něco velkého, úžasného a krásného. Tak jako z prázdného prostoru stvořil vesmír a v něm náš svět, tak z prachu stvořil člověka a z pěti chlebů nasytil několikatisícový dav.

Tím samým způsobem může proměnit náš život, rozvíjet obdarování, která do nás vložil a použít nás pro budování Jeho království.

Letošní Mírák bude výzvou pro mladé, aby se nebáli svých nedostatků, aby se naučili vnímat svou hodnotu a svá obdarování a hlavně velikost Boha. Protože tam, kde končí naše možnosti, schopnosti, naše NIC.., tam Bůh a jeho moc teprve začíná.

V letošním ročníku bude pilířem jak bohoslužba, jejíž součástí bude Boží slovo, modlitby a chválení nejenom v hudební formě, ale také semináři, které se zaměří na praktickou stránku tématu a umožní tak i jeho aplikaci do našich životů.

Věříme, že toto poselství bude inspirativním a motivujícím přínosem pro mladé lidi v jejich duchovním životě, protože pro Boha není NIC nemožné.

Tým Míráku 2016

On-line registrace všechno výrazně zrychlí a zjednoduší; možnost rezervovat si místo na seminářích; ubytování je rovněž možné registrovat on-line do 17. 10.; soutěž o volné vstupenky.
Více informací na FB stránce Míráku: https://www.facebook.com/mirakcz/