Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 26. 3. 2017

Zamyšlení z Bible (br. Petr Čík)
Na čtyřech příkladech starozákonních postav (Kaina, Abrahama, Jákoba a Mojžíše) v jejich různých životních okamžicích, jsme si připomněli, že navzdory různosti a vážnosti hříchu, Pán Bůh stále dává novou šanci. Jeho největším zájmem je přivést nás do svého království. Stejný zájem má Bůh o člověka i dnes. To je velkou motivací pro nás.

Zprávy z ČS unie

 • Unie připravuje možnost pro kazatele, kteří mají ukončené studium B.Th. pokračovat ve vzdělávání v oboru misiologie na Teologickém semináři ve Friedensau.
 • Akreditační komise, která navštívila Adventistický Teologický Institut na Sázavě, doporučila udělení akreditace. Akreditace musí být schválena Výborem oddělení výchovy při GK.
 • Unie zvažuje změnu týkající se uzavírání pracovních poměrů v církvi. Šlo by o přechod z „pracovního poměru“ na „služební poměr“.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
Br. Lukáš Jureček představil prostřednictvím prezentace práci v oddělení evangelizace.

Projekty ČS unie
Kornelius Nowak (ze zdravotních důvodů zrušil letní a podzimní aktivity); Speciál needs (práce s postiženými); Kniha 40 dní modliteb; Výstava stvoření (br. Votoček plánuje půlroční přestávku, během které chce vypracovat metodiku a další potřebné materiály); Aktivity Maranathy (Dotkni se nebe neboli YFJ – menší týdenní setkání v Uherském Hradišti); Martin Luther (připravuje se brožurka); Kniha Cesta ke Kristu (Amazing Discoveries – dárkový charakter); Letáčky GLOW (celosvětová podpůrná organizace církve – přímá spolupráce přímo s odděleními církve).

Projekty MSS
Atmosféry (Ostrava, Brno, Dobrá půda – Moravská Nová Ves); Worship  (Ostrava, Letovice); Misijní tábory; Motivační víkend (Helmut Haubeil); Vzdělávací seminář MSS; Projekty His Hands; Inspirativní bohoslužby (připravují se různé tematické návrhy, které budou vyvěšeny na webové stránce; Knihy pro misijní práci nabízené br. Gallem (tyto knihy budou pravděpodobně po nějakou dobu zdarma).

Oddělení dětí
Br. Lukáš Jureček představil prostřednictvím prezentace práci oddělení Klubu Pathfinder.

 • Informace o proběhlém sněmu Klebu Pathfinder ČR.
 • Vůdcovský kurz 2017 (12 účastníků)
 • Kurs Masterguide (nastartován v letošním roce – 5 studentů)
 • Helfštýn 26. – 28. května 2017 („Po stopách apoštola indiánů“)
 • Unijní camporee 20. – 27. srpna 2017 (názvem „Staň se hrdinou v Boží síle“ – téma reformace)

Oddělení mládeže
Br. Daniel Kašlík představil prostřednictvím prezentace práci oddělení mládeže.

Aktivity, které proběhly a probíhají
Setkání vedoucích mládeže; PTD S3; PTD +; PTD Vysočina; Unijní kongres mládeže na Slovensku 2016; We send (olomoucký okrsek); INRI road aktivity; YFJ (Dotkni se nebe).

Aktivity, které proběhnou v letošním roce
PTD 7 Sever; PTD 7 Jih; Leaders; PTD Chvály; We send; Kongres mládeže MSS (téma: Cestou krále – kapacita 200 účastníků); Divizní kongres mládeže ve Španělsku (jeden autobus – 26 účastníků z MSS); INRI road aktivity; YFJ (Dotkni se nebe – Uherské Hradiště).

Nové směrování vedoucích mládeže pod názvem „Mládež je srdcem sboru“. Současně byl zahájen projekt vzdělávání vedoucích mládeže pod názvem „Leaders“. Vizí je, aby každý okrsek měl svého vedoucího mládeže.

Oddělení křesťanského domova
Br. Martin Žůrek představil prostřednictvím prezentace práci oddělení Křesťanského domova.

Posláním oddělení Křesťanského domova je posilovat fungující manželské a rodinné vztahy, napomáhat k uzdravení našich zranění a podporovat růst v lásce v našich domovech i v širší Boží rodině. Z ankety mezi kazateli vyplynulo, že asi v 10 sborech na MSS KD není vůbec aktivní.

Aktivity organizované MSS
Přednášky na sborech (přednášející br. Dymáček, s. Mikulková, br. Voráč, …); Výzvy lásky (v prosinci skončil druhý běh); Zapojení se v Národním týdnu manželství; Manželská setkání (23.-30. 7. 2017 – Resort Beskydy); 7. Konference žen (H. Pinknerová „O síle slov“ – 7. – 10. 4. 2017, KAM Malenovice); 9. Konference mužů (20. – 22. 10. 2017 – Resort Beskydy); Víkend otců s dětmi (19. – 21. 5. 2017 – Resort Beskydy); Motoscuk.

Aktivity organizované ČS unií
Kudy kam po rozvodu (proběhlo v lednu); SONS (A. Zástěra); Manželské víkendy (Ejemovi); 50 + (M. Starý); Vydání příručky pro páry od Dona Smitha „Rozvoj manželství“.

ADMINISTRATIVA

Vzdělávací seminář pro činovníky
Semináře se účastní 65 studentů. Od května 2017 bude probíhat na pěti sborech praxe týkající se kázání a vedení SŠ.

Biblický týden 2017
Zatím je přihlášených pouze 28 lidí. Minulý rok se pro velmi malý počet přihlášených Biblický týden nekonal. Sdružení bere tento fakt jako signál, že nabízených akcí je velmi mnoho a bude zřejmě nutné zvážit konání této akce v dalších letech.

Podnět k zahájení procesu přechodu skupiny při MSS Port Znojmo na sbor
Na pravidelných bohoslužbách se schází 30–35 lidí a je zde evidováno 27 členů. Výbor sdružení odsouhlasil zahájení procesu přechodu ze skupiny na sbor.

Dotazník GK na sbory
Dotazník má za cíl identifikovat případné trendy a posuny církve. Počítačem bylo vybráno 5 sborů v rámci MSS, které by se měly zabývat tímto dotazníkem. Dotazník je anonymní, dobrovolný a má 20 stran. Vedení sdružení bude komunikovat s kazateli a staršími vybraných sborů a požádá o spolupráci při vyplňování dotazníku.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Přijetí do nástupní praxe
Do nástupní praxe nastupuje br. Filip Fürst.

Personální změny v r. 2017

 • Radek Kantor – Ostrava Mariánské Hory; nadále zůstává kazatelem sborů Opava a Horní Benešov (ordinovaný kazatel pro Ostravu Mariánské Hory bude br. Daniel Kašlík, pro Opavu a Horní Benešov zůstává br. Pavel Krynský)
 • Petr Rohan – Ostrava Město; nadále zůstává kazatelem sborů Ostrava Zábřeh, Ostrava Svinov a Bohumín (do nástupní praxe v těchto sborech nastupuje br. Filip Fürst)
 • Petr Harastej – Prostějov (kazatel v důchodu)
 • Daniel Huvar – Šumperk, Jeseník a skupina Hanušovice (ordinovaný kazatel Petr Podsedník)
 • Karel Strouhal ml. zůstává kazatelem sborů Mohelnice, Zábřeh, Šternberk a skupiny Uničov (ordinovaný kazatel Jan Majer st.)

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Zakoupení a převzetí pozemku a budovy ve Vojkovicích
Výbor MSS byl informován o převzetí zakoupené nemovitosti Moravskoslezským sdružením a sborem CASD Vojkovice od státu.

Informace o desátcích
Výbor MSS byl hospodářem sdružení informován o vývoji příjmů desátků za rok 2015 a 2016. Zároveň byla vyjádřena vděčnost za věrnost členů CASD na Moravě a Slezsku v desátcích.

Informace o hospodaření Stavebního fondu MSS
Výbor MSS byl seznámen se stavem stavebního fondu k 31. 12. 2016, včetně příspěvků MSS. Příspěvky jsou připisovány jednotlivým sborům v závislosti na sborem odvedených desátcích.

DALŠÍ ODDĚLENÍ

Sobotní škola

 • Výbor MSS byl informován o nových doplňcích v úkolech SŠ. Nové doplňky: Budování společenství, Praktický závěr a Podněty k modlitbám. Realizace proběhla na základě podnětu výboru MSS.
 • Výbor MSS zároveň odsouhlasil předání podnětu k realizaci aplikace SŠ pro mobilní zařízení vedoucímu oddělení SŠ při ČSU.

Diakonie

 • Sborům byla předána Příručka pro diakony.
 • V termínu 21. – 23. dubna 2017 proběhne víkendové setkání diakonů v Kroměříži. Tématem je Člověk s handicapem v křesťanském prostředí

Zdraví

 • Výbor MSS byl informován o programech Klubů zdraví
 • V termínu 28. 4. – 1. 5. 2017 proběhne Školení lektorů v Liptovském Mikuláši
 • V termínu 20. – 21. května se bude konat 2. unijní lékařská konference v Olomouci

Příští jednání Výboru MSS bude 11. 6. 2017

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník