Po třech letech opět Církev adventistů pořádá lékařskou konferenci. Uskuteční se ve víkendových dnech 20. a 21. května v Olomouci. Její název a motto je: „Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék“.

a_lekarska konf_logoZkušenosti z minulé akce byly velmi pozitivní, přesto letos došlo k několika změnám. Změnilo se místo setkání – pro přátele ze Slovenska bude jistě snadnější dostat se do Olomouce než do Prahy. Změnil se i název akce – z původní „Unijní lékařské konference“ máme nyní „Křesťanskou lékařskou konferenci“ (zkráceně KLK). Důvod byl prostý – chtěli jsme oslovit kolegyně a kolegy i z jiných denominací. Další změnou je zaměření konference. Jako motto bylo vybráno: „Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék“. Jsme totiž přesvědčeni, že nejenom my jako zdravotníci, ale celá naše tzv. postkřesťanská společnost potřebuje duchovní obnovu. Deficit víry v Ježíše je sice jevem univerzálním, ve zdravotnictví a v medicíně ho však vnímáme neobyčejně citlivě. Vždyť kde jinde si člověk přeje slyšet osobní, laskavé, hřejivé a potěšující slovo, kdy vnímá potřebu hluboké empatie či touží slyšet pravdu více než právě na nemocničním lůžku?

Potřebujeme se zamyslet nad naším vztahem k Ježíši – a to nejenom kvůli sobě, ale zejména kvůli těm, kterým sloužíme. A nesloužíme jim sami. Ve hře je řada dalších profesí – řada spolupracovníků, kteří nemusejí být na první pohled vidět, ale kteří mají na výsledný efekt lékařské péče velmi významný vliv. Jsou jimi například farmaceuti, přírodovědci, psychologové, teologové, ale i řada technicky zaměřených kolegů. Do systému lékařské péče dále zasahují ekonomové, politici a další. Ve výzkumu se kromě jiných uplatňují i statistici či matematici. Proto na Křesťanskou lékařskou konferenci zveme i je.

KLK představuje plochu pro velmi efektivní „vstřebávání živin“. Modlíme se, aby se tato letošní konference stala platformou pro mezioborové setkání odborných i laických pracovníků a nadšenců pro obětavou službu trpícím. Chceme mluvit o systémových problémech, sdílet se ve zkušenostech s Bohem a vzájemně se obohatit – jak v poznání Písma, tak v moderních vědeckých poznatcích. Především však potřebujeme Křesťanskou lékařskou konferenci k tomu, abychom mohli jeden druhého povzbudit v intenzivnějším chození s Ježíšem, aby tak jeho tichost, pokora a milosrdenství mohly být zdrojem inspirace a celostního uzdravení pro nás i pro naše pacienty. To pravé uspokojení totiž nevyplývá ze záchrany života pro tento svět, ale ze znovuzrození pro království Boží.

Přihlásit se můžete na webové stránce www.konference-klk.cz, kde jsou také bližší informace o místě, programu a další technické detaily. Posledním dnem pro přihlášení na konferenci bude neděle 14. května 2017 (vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o včasnou registraci). Budete-li chtít toto setkání podpořit i svými modlitbami, budeme vám vděčni.

Za organizátory
Norbert Cibiček, Josef Kubík a Bohumil Kern