Třetí březnový víkend se konalo tradiční  „Jarní tání“ ve žlutavské Sokolovně. Tato dvoudenní akce je mezi dětmi velmi oblíbená, letos se jí zúčastnilo rekordních 70! Počet všech účastníků včetně dospělého doprovodu se vyšplhal na devadesát. Přijel oddíl Bobrů, Sokolů, Orlů, Sov, Daleké cesty a Majáku z křesťanské organizace Pathfinder. Sobotní program byl slavnostně zahájen přinesením vlajky Pathfinderů a zpěvem hymny. Cílem akce nebylo jen si společně pohrát, ale i něco se naučit. Letošním „Jarním tání“ nás proto provázel biblický hrdina Daniel, který byl jako chlapec společně se svými přáteli odvlečen do zajetí do Babylona a kvůli své víře vhozen do jámy se lvy, ze které byl zázračně zachráněn. Na tomto příběhu jsme si připomínali důležitost přátelství, odvahy a víry. V poledne nás čekal výborný oběd a pak hurá ven na hru v přírodě. Počasí nám přálo, tak jsme si dvouhodinovou hru v přírodě užili. Po večeři nás čekaly další napínavé hry, takže nebylo jednoduché nabitý sobotní program ukončit a uložit rozdováděné děti ke spánku.

Ranní vstávání také nebylo úplně snadné, nikomu se nechtělo vylézt z teplého spacáku. Ale vůně snídaně nakonec přesvědčila i ty největší spáče. Po snídani jsme se zamýšleli nad tím, co bychom si přáli, kdybychom nám zlatá rybka nabídla splnění tří přání. Během nedělního dopoledne jednotlivá družstva se pustila do sportovního klání, ve kterém se nejvíce dařilo oddílu Maják, který si odnesl i sladkou cenu, veliký dort. Na závěr jsme si slíbili, že se za rok všichni potkáme na stejném místě. A abychom to čekání neměli dlouhé, připomněli jsme si setkání na Múzičce v květnu.

K úspěchu akce určitě přispívá krásné prostředí skvěle vybavené Sokolovny. Organizátoři akce by chtěli touto formou poděkovat vedení obce za možnost jejího bezplatného zapůjčení a tedy za významnou podporu práce s dětmi, které si velmi  vážíme.

Za organizátorský tým Roman Vyčánek

IMG_7217_DSC4299