V Boží síle navzdory překážkám, to je název letošního „Helfštýnu“ tradiční akce Klubu Pathfinder, která proběhla o víkendu 26.-28. května 2017 v rekreačním středisku U Kateřiny poblíž Štramberku, na kterou přijelo téměř 280 účastníků (z toho něco málo přes 200 dětí).

Hned v pátek večer jsme přivítali návštěvu, velkého Božího muže Davida Zeisbergera (rodáka z nedalekého Suchdolu nad Odrou), který nás provázel celým víkendem a příběhy jeho dobrodružného života se staly i motivem našich her.

V pátek vyprávěl David, jak prožíval své dětství a mládí. Chtěl sloužit Bohu, ale zdálo se, že je to nemožné. Nicméně nemožné u lidí, je možné u Boha! A tak se nakonec, po náročné cestě, dostává do Ameriky, kde vlastně, aniž by to tušil, teprve začalo to největší dobrodružství.

V sobotu pak s námi David sdílel zážitky, jak se seznamoval s indiány, jak se učil jejich jazyk, jak jim předával evangelium a nakonec také, jaké nástrahy mu při tom stály v cestě. Největší komplikací byly moci chtivé bledé tváře. Pod záminkou, že David pomáhá znepřáteleným indiánským kmenům v boji proti „bělochům“, jej zajali a strávil pár měsíců ve vězení. V tomto vězení se však díky Boží milosti naučil další indiánský jazyk, a tak mohl skrze dopisy oslovovat a povzbuzovat v důvěře Bohu mnohé indiánské křesťany.

Jeden takový zašifrovaný dopis obdržely i naše děti a v dopolední hře jej měly za úkol rozluštit. Na stanovištích získávaly za splnění úkolů jednotlivá písmenka šifry a po vyluštění měly za úkol napsat samy povzbuzující dopis Davidovi Zeisbergerovi. Mimo to také dostaly za úkol všímat si kamarádů a lidí kolem a povzbudit toho, kdo to podle nich potřebuje.

Odpoledne nám David povyprávěl o jedné z jeho asi nejtěžší zkoušce. Když bledé tváře získaly lstí pozemky, na kterých indiáni vybudovali své domky, pole a zahrady, byli nuceni všechno své živobytí opustit a vypravili se na dlouhou cestu plnou nástrah do Ohaia ke spřátelenému indiánskému kmeni.

Tato cesta byla v mnohém podobná cestě Izraelců do zaslíbené země Kanán, a tak se při odpolední hře tyto dva příběhy prolínaly. I naše děti se proto ve skupinách vypravily na dlouhou cestu, kde téměř zápasily o přežití, testovaly své dovednosti ve znalostech Bible a oživily i ty Pathfinderské. Nakonec však všichni dorazili živí a zdraví a radovali se z nového života.

V sobotu večer jsme uzavřeli příběh „moravských indiánů“ velkým, ale zároveň smutným vítězstvím jednoho z kmenů, který byl bledými tvářemi vyvražděn jen proto, že nezapřel svou víru v živého Boha. Tento indiánský kmen si vyprosil před svou smrtí milost ve formě jednoho dne života navíc. A celý tento den pak strávili oslavou a chválou Boha. Slzami pohnutý David nás nakonec povzbudil nadějí na společné setkání s těmito indiány v nebeském království.

Noční hra účastníky malinko vrátila v čase, protože úkolem indiánů (děti ve skupinkách) bylo ulovit co nejvíce zvěře, aby přežili zimu.

V neděli nás zase čekal tradiční kolotoč stanovišť, na kterých se ukázala týmová souhra a děti si procvičili všemožné dovednosti.

Velké díky patří všem, kteří se na této akci podíleli a zejména pak vedoucím ze Zlínského kraje, kteří to vše letos připravili. Největší díky však patří Pánu Bohu, protože bez jeho požehnání je marné naše snažení!!!

Haleluja!

Hou, Kamil

Fotky z Helfštýna 2017 k nahlédnutí zde: >>KLIKNI<<

 

IMG_8457 IMG_8455 IMG_8458

IMG_8430 IMG_8436