33. Mírák proběhne od 6. do 7. 10. v Ostravě. Letošní téma zní „KRISTUS“. Hlavním řečníkem je Martin Turčan. Více informací o této akci je možné najít na webu mirak.casd.cz či facebookové stránce.

Číslovka 33 není jen ročník letošního Míráku, ale je charakteristická také pro Ježíše. Právě v tomto věku zakončil svou službu tím, že za nás zemřel. Této spojitosti se organizátoři po modlitbách rozhodli pro téma letošního ročníku Míráku využít.

Organizační tým Míráku zve na tuto akci všechny mladé lidi:

Chceme přemýšlet o Ježíši, konkrétně o jeho oběti. Na první pohled nenápadné téma. Jsme si ale jistí, že je v něm obsaženo mnohem více, než jen prázdné fráze a klišé. Věříme, že Ježíš je vše, co potřebujeme. Na druhou stranu ale vnímáme, že jeho oběť nejsme schopni pochopit, docenit a neumíme ji ani plně přijmout. Víme, kdo Ježíš byl a máme informace o tom, co všechno pro nás udělal, jenže to nám ke vztahu s ním pořád nestačí. Chceme se posunout dál, udělat krok dopředu, ale nejde to. Rádi bychom toho, který se za nás obětoval, poznávali osobně – ale nevíme jak. Zjišťujeme, že nejsme sami, kdo tento problém řeší. Je nás více. Jsme to my, mladí lidé z našich křesťanských společenství.

Věříme, že tento Mírák bude pro nás všechny inspirativním a motivujícím přínosem v duchovním i praktickém životě. Přáli bychom si, abychom se s Ježíšem mohli poznat osobněji a přijali jeho oběť.

Těšíme se na to, co přijde, protože setkání s ním mění náš život!