Vzhledem k naplnění kapacity bylo
PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

Případní další zájemci se mohou přihlašovat i nadále,
ale budou evidováni jako náhradníci

Na přelomu dubna a května se v malebné přírodě Oderských vrchů uskutečnilo poslední ze šesti víkendových setkání prvního běhu PTD Pathfinder (Pošli to dál – Pathfinder). Tento zážitkově vzdělávací kurz byl určený dětem ve věku 12-15 let. Zúčastnilo se ho 50 zájemců z řad dětí a 15 vedoucích z celé Moravy.

Jednotlivá setkání probíhala od ledna 2016 do května 2017 v různých ročních obdobních a pokaždé na jiném místě. Díky tomu jsme si mohli užít sněhovou vánici a silné mrazy, rozkvétající jarní přírodu i letní slunečné dny. Poznávali jsme krásy přírody i tajemná zákoutí uliček menších měst.

Každým víkendem nás provázelo jedno ústřední téma, o kterém jsme nejen hovořili, ale které se promítalo i do řady dalších aktivit a her. Postupně jsme se zabývali otázkou víry v Boha, důvěryhodností Bible, problémem zla, osobností Ježíše Krista, nabídkou odpuštění a naděje i pozváním ke službě Bohu a druhým lidem. Kromě toho jsme mohli více poznat i sami sebe, naše temperamenty, hodnoty a vztahy. Kladli jsme si různé otázky a hledali na ně odpovědi. Oblíbenou součástí programu byly také večerníčky věnované etiketě.

Z pohledu vedoucích bylo zajímavé sledovat, jak se v průběhu PTD děti měnily v mládežníky, vzájemně se poznávaly a navazovaly nová přátelství. Jak se rozvíjela jejich ochota spolupráce ve skupinkách i zapojení do jednotlivých aktivit. Svou kreativitu pak projevily i v závěrečném úkolu, v rámci kterého připravily kamarádům z okolí pozvání do svého sboru.

V průběhu celého běhu PTD Pathfinder jsme měli možnost vnímat Boží vedení, požehnání a ochranu. Proto chceme vyjádřit svou vděčnost za vše, co jsme mohli společně s dětmi prožít. Současně bychom rádi tuto příležitost nabídli i dalším zájemcům. Proto v roce 2018 zahajujeme druhý běh PTD Pathfinder, na který se lze přihlásit a zažít nová dobrodružství.

Jan Lidmila

Průvodní dopis_PTD Pathfinder 2

Pozvánka_PTD Pathfinder 2