V sobotu 18. listopadu, během slavnostní bohoslužby, byl v modlitebně sboru Mohelnice ordinován kazatel, br. Karel Strouhal. Jsme vděčni Bohu za požehnanou atmosféru i členům místních sborů za přípravu celé bohoslužby.

V druhé části dopolední bohoslužby, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byl br. Karel Strouhal modlitbou a vzkládáním rukou oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel vyjádřil vděčnost Bohu za kazatelské povolání, rodičům za křesťanskou výchovu, manželce za velkou oporu a svým sborům, že ho přijímají takového jaký je. Na otázku proč je kazatelem, odpovídá br. Strouhal jednoduše: „Pro smysluplnost této služby a její přesah do věčnosti“.

Karel Strouhal pochází z kazatelské rodiny. Nejprve působil jako kazatel v nástupní praxi ve sboru Olomouc a v projektu INRI road. Od roku 2015 je odpovědným kazatelem sborů Zábřeh, Mohelnice a Šternberk.

Bratrovi Strouhalovi i jeho rodině přejeme Boží vedení a zmocnění v kazatelském povolání a také radost z této služby.

Daniel Dobeš
tajemník MSS

116_web094_web085_web057_web051_web052_web