Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt “10 dnů modliteb”. Tématem roku 2018 je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů modliteb můžeme objevovat některá duchovní naučení znázorněné kněžským oblečením. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data (10. – 20. ledna 2018), ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám Moravskoslezského sdružení. Neplánujeme tisk papírové verze. Aktuální brožura, spolu se všemi předešlými ročníky je trvale ke stažení v dokumentech oddělení evangelizace.

 

Deset dnů modliteb 2018

Deset dnů modliteb 2018 (příručka pro vedoucí)