Před koncem roku se modlitebna v Zábřehu zaplnila do posledního místa.

Již podruhé se v Zábřežské modlitebně konal před koncem roku koncert žáků místní ZUŠ. Vedle krásné hudby jsme ve třech krátkých vstupech nabídli uvažování o hodnotách, které by se nám neměly ze života nikdy vytratit. V závěru obdrželi všichni přítomní také část evangelií – Ježíšovy rozhovory – tak jak je v podobě PF připravila Česká biblická společnost.

Vánoční koncert byl součástí celoročního programu komunitního centra Postřelmovská 14. Cílem tohoto projektu je otevřít prostor modlitebny pro zábřežskou veřejnost a nabízet témata, která jsou aktuální pro současného postsekulárního člověka. Jsme rádi, že se rozšiřuje okruh lidí, kteří si nachází cestu do naší modlitebny. Pro tento rok máme připraveny další programy zaměřené na vztahy, rodinu a osobní růst. Projekt Komunitního centra Postřelmovská 14 je finančně podporován z fondu Moravskoslezského sdružení a grantových fondů města Zábřeh.

Více fotografií a informace o projektech KC Postřelmovská 14 je možné najít na fcb postrelmovska14.

V.Vurst

DSC05295DSC05387DSC05381