Desátá konference mužů: Já, ty, on … zoon politikon
(Spoluzodpovědnost za společnost, v níž žijeme)

Již desátým rokem se můžeme setkávat a společně motivovat k bohatšímu životu muže podle Božího obrazu. Letošní konferencí od 5. – 7. 10. 2018 nás bude provázet kazatel, učitel a také moderátor Českého rozhlasu Petr Vaďura. V rámci bohatého programu budeme v sobotu večer naslouchat životnímu příběhu politika, moderátora, scenáristy a dramaturga Aleše Juchelky. Těšíme se na vás, chlapi!

Program víkendu a více informací o akci naleznete na stránkách: http://mss.casd.cz/kd/