Na začátku podzimu navštívil vesnici Hošťálková motorkářský pastor a evangelista Kornelius Novak. Už minulý rok jsme společně uvažovali, jaká témata by byla pro naši vesnici vhodná, a zjistili jsme, že témata problémů a utrpení jsou společná všem křesťanům. Naše přednášky tedy nebyly v první řadě cíleny na lidi mimo církev, ale na křesťany, kteří mají pocit, že jim to jejich křesťanství moc nefunguje. Společně s místním evangelickým sborem jsme domluvili víkendové přednášky na faře s velmi zajímavými tématy:

  • Když si člověk přeje jen zemřít, ale má žít.
  • Proč neudělá Bůh zázrak, když přece může?
  • Boží uzdravení.

Kornelius promlouval svým svérázným způsobem, avšak velmi otevřeně na těžká témata jeho vlastního života, kdy bylo zlikvidováno jeho manželství a vlastně celá jeho existence. Zoufale volal k Bohu a přál si jen zemřít. Do tohoto těžkého a smutného příběhu však vstupuje Boží milost, avšak jiným způsobem, než bychom čekali. Během přednášek vyvracel Kornelius některé zakořeněné omyly a pokaždé poukazoval na Krista, jeho smrt na kříži, poukazoval na potřebu obrácení a poslušnosti. Pro povzbuzení nám pak také pověděl o své velké radosti, misijní stanici na severu Švédska, o opravě modlitebny a centru pro drogově závislé. Jeho ztřeštěné a někdy i legrační příhody s Bohem nás překvapovaly a něco z té misijní radosti pak ukáplo i na nás posluchače. Náš Bůh je živý a aktivní i v dnešní době.

Posluchači nejen z naší a evangelické církve, ale i z dalších společenství hodnotili přednášky jako velmi zajímavé a vydařené. Děti o přestávkách z bezpečné vzdálenosti obdivovaly dva Korneliovy československé vlčáky, zatímco dospělí uvažovali o tom, že Kristus nepotřebuje změnit okolnosti našeho života, ale nutně potřebuje proměnit naše srdce.

Je naším velkým přáním, aby k nám Kornelius zavítal znovu a tentokrát bychom rádi oslovili lidi mimo církev.

Protože krátký článek nemůže postihnout celý víkend, přidáváme odkaz na nahrávky. Některé pozdější videonahrávky jsou žel přerušované technickými problémy. V úvodu stránky najdete však odkazy na mp3 soubory, kde jsou přednášky v audio verzi, nepřerušované a kompletní. http://www.ccehostalkova.cz/kornelius-novak-na-hlubinu-s-bohem/

Za sbor Kateřinice
Marek Wagner