Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt “10 dnů modliteb”. Tématem roku 2019 je “Hlubší zkušenost”. Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.

Jde o materiál, který nemusíte využít jen během doporučeného data (9. – 19. 1. 2019), ale můžete jej využívat během celého roku. Tento materiál je volně ke stažení pod článkem. Neplánuje se tisk papírové verze.

Deset_dnů_2019_Účastníci.pdf

Deset_dnů_2019_Příručka_pro_vedoucí.pdf