Milá duchovní rodino,

ve čtvrtek 3. ledna, ve věku nedožitých 90 let, zemřel po dlouhé a těžké nemoci kazatel v důchodu, br. František Krajíček. Bratr nastoupil do kazatelské služby v roce 1969 a působil jako kazatel v řadě sborů Moravskoslezského sdružení až do roku 1989, kdy odešel do důchodu.

Rozloučení se bude konat v úterý 8. 1. 2019 v 15 hodin v Modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně – Malenovicích (Tyršova 1108).

Zarmoucené rodině přejeme pokoj a naději u našeho Pána a Spasitele.

Za Moravskoslezské sdružení
Karel Staněk, Daniel Dobeš, Jaroslav Stejskal, Lukáš Jureček

„Já jsem cesta, pravda i život,
kdo mě následuje, žije na věky …
                                                    Ježíš