Milé sestry a bratři,

od pondělí 16. 3. 2020 až do úterý 24. 3. 2020 platí na celém území České republiky zákaz volného pohybu osob s některými výjimkami (viz příloha). Mezi výjimky, které přímo souvisí s činností církve, patří zajištění individuální duchovní péče, pohřby a dobrovolnická činnost spojená s poskytováním zdravotní nebo sociální péče. To znamená, že je možná návštěva kazatele v domácnosti, je-li to třeba. Také je možné nakoupit či zajít pro léky starým a osamělým členům v rámci diakonské péče.

Zároveň byl zrušen bod I. 1. usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12. 3. 2020, který zakazoval všechny veřejné a soukromé akce s účastí přesahující 30 osob. Zrušen byl proto, že platí přísnější zákaz volného pohybu osob a je nařízeno omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Jinými slovy, vláda zakázala všechny veřejné a soukromé akce s jakoukoli účastí, kromě výjimek. Z toho vyplývá úplný zákaz veřejných bohoslužeb, akcí a také shromažďování v domácích skupinách s výjimkou „nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými“ po celou dobu trvání tohoto nařízení.

Chceme touto cestou poděkovat všem vám, kteří koordinujete život a službu církve na sborech během aktuální situace. Modlíme se za vás. Pokud budete chtít, můžete se připojit ke společným modlitbám, a to každý den v 6:30 a 21:30.

Během sobot v domácím prostředí můžete využít sledování kázání některého z online přenosů (např. Brno-Střední) nebo přenos ze záznamu (např. Český Těšín). Další přenosy – viz aktuální seznam na www.casdonline.cz. Také můžete využívat archiv Mediálního centra naší církve (www.hopetv.cz/), YouTube kanál naší církve HopeTV (www.youtube.com/user/studioAWR) a archiv BibleTV (www.bibletv.cz/).

Množí se fámy a konspirace o současné situaci, které se šíří po sociálních sítích. Držme se Božího slova, respektujme nařízení a doporučení odpovědných úřadů a používejme vlastní rozum.

Nevíme, co všechno nás čeká, ale jsme v Božích rukou. Navzdory obavám nepropadejme panice, ale šiřme pokoj, důvěřujme Božím zaslíbením a vzájemně se povzbuzujme. „Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.“ (Jr 29,11)

S přáním Boží ochrany
Daniel Dobeš, Lukáš Jureček, Jaroslav Stejskal

Opatření MSS koronavirus (zákaz)

Vláda ČR Zákaz volného pohybu

DESATERO POMOCI POTŘEBNÝM