Milé sestry, milí bratři,
jak již asi víte, vláda dnes vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s výskytem koronaviru na území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů.

Součástí tohoto vyhlášení je nařízení, které zakazuje všechny veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 lidí. Toto nařízení platí od zítřejšího rána a týká se kulturních, sportovních či náboženských akcí, slavností, poutí, přehlídek, výstav, apod. Zákaz se nevztahuje na pohřby.

Toto nařízení se prakticky dotýká všech sborů. Proto žádáme a silně doporučujeme zrušit bohoslužby a veřejné akce po dobu trvání tohoto nařízení ve všech sborech a skupinách Moravskoslezského sdružení.

Pravděpodobně by se v několika malých sborech povedlo dodržet limit 30 účastníků. Vedle rizika překročení limitu 30 osob neplánovanou návštěvou členů sborů, kde je zrušená bohoslužba, je v ohrožení naše dobrá pověst. Nejbližší okolí nebude počítat, kolik účastníků bylo na bohoslužbě. Na dlouho si budou pamatovat, že adventisté nerespektují nařízení vlády
a ignorují zdravotní riziko. Sebelepší zdravotní či misijní aktivity pak ztrácí smysl. Převeďme slova do srozumitelné praxe.

Věříme, že aktuální situace nás nepovede k pasivitě, ale že využijeme tento čas jiným vhodným způsobem (modlitby; péče o nemocné, osamělé a starší členy; domácí skupinky a rodinné pobožnosti; nabídka archivů kázání; využití videí k sobotní škole; místní dobrovolnické aktivity; výbory a koordinace sboru; atd.). Kazatelé jsou ve službě sborům nadále k dispozici. Ať již samotnou koordinací, osobní přítomností či prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

Myslíme na vás a společně se modlíme. Nadále sledujeme aktuální situaci, komunikujeme v rámci církve a o všem důležitém vás budeme informovat. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S důvěrou v Boží vedení a přítomnost

Daniel Dobeš, Lukáš Jureček, Jaroslav Stejskal

Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu

Stanovisko vedení církve k aktuální situaci

Opatření MSS koronavirus 30