V důsledku aktuálních červnových záplav a povodní v oblasti Šumvald, Uničov, Oskava a Dlouhá Loučka organizace ADRA otevřela veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Především chceme konkrétně pomoci se sanacemi až 250 studní.

  • Zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA 30 / DMS ADRA 60 / DMS ADRA 90 na tel. číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30/60/90 Kč, ADRA obdrží 29/59/89 Kč.)
  • Zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 391.
  • Přispět můžete přes darujme.cz.

ADRA má se sanacemi studní řadu zkušeností a ráda pomůže lidem v zasažených obcích jejich hlavní zdroje pitné vody obnovit. Sanace jedné studny stojí 4 500 až 5 000 Kč. Děkujeme, že spolu s námi těmto lidem svojí “kapkou” pomůžete.

Vaše ADRA
Pomáhat s Vámi je radost!