Obracíme se na Vás s prosbou o připojení Vašeho hlasu ve prospěch dobré věci!

Jedná se o společnou petici Generální konference CASD a ADRA International pod názvem Every Child. Everywhere. In School. týkající se záměru podpořit výrazněji hlas naší církve i Adry na národní i nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti vzdělávání pro všechny děti na světě.

Rychlý podpis on-line i více informací najdete ZDE.

Podpoře vzdělávání se naše církev věnuje celosvětově již od 19. století organizací výuky i stavbou škol ve vyspělých i rozvojových zemích.  Rovněž organizace ADRA zajišťuje v řadě zemí dostupnost vzdělání pro ty nejchudší. 

Je to právě petice naší církve, která spolu s Adrou chce začít činit postupné změny ve světě v oblasti vzdělávání. Chce jednat se světovými i lokálními leadry, aby státy začaly brát jako svou finanční a celospolečenskou prioritu zajistit ve svých zemích všem dětem alespoň základní vzdělání.

Cílem petice jako “nástroje k většímu hlasu” je získat k 3. 7. 2020 celosvětově 1000 000 podpisů (800 000 lidí se již podepsalo). Za ČR jsme se zavázali přispět 5 000 hlasy. 

Pomozte nám toho dosáhnout svým hlasem:

https://adra.cz/o-nas/petice-adra

Petici mohou podepsat dospělí a děti nad 14 let.

Moc Vám děkujeme.

Vaše ADRA
Pomáhat s Vámi je radost!