„Až dokdy?“
Evangelium pro těžkou dobu

Jednou z centrálních myšlenek, která se vine celou Biblí a vytváří hlavní zápletku mezi Bohem a člověkem, je motiv zla. Od třetí kapitoly Bible zlo mění původní Boží záměr pro jeho stvoření na Zemi a začíná se bolestný a dlouhý příběh našich dějin. Kdo, kdy a jak vyřeší to, co tajemný had začal v zahradě Eden?

Jakoby ozvěnou, která zaznívá celými dějinami, byla otázka „až dokdy?“ (Zj 6:10).

Jak Bible na naléhavou otázku odpovídá a jakým způsobem Bůh jako Mesiáš a Zachránce reaguje na zlo a odstraňuje ho, je tématem Biblického týdne.

Možná, že současná těžká doba nás připravila na to, abychom znovu a lépe zaslechli evangelium, které zaznívá tázajícím se „až dokdy?“. Protože právě pro ně je určeno, evangelium o Bohu, který poráží zlo.

Přihláška zde 
Přihlášeným bude před zahájením akce zaslán na email, který uvedou, odkaz na Zoom online vysílání. V rámci živého přenosu a dle časové kapacity bude možná i diskuze.

Vždy s krátkým časovým zpožděním budou moci sledovat přednášky na YouTube MSS  i nepřihlášení.   

 

Ján Barna je vysokoškolským učitelem systematické a biblické teologie na Newbold College, kde působí od roku 2002. Od roku 2018 je hostujícím učitelem na našem Adventistickém teologickém institutu, kde rovněž zastřešuje roli vedoucího katedry systematické teologie. V letech 1998–2001 pracoval jako kazatel na Slovensku, odkud také pochází. Spolu s manželkou Ivanou vychovávají 10letou Dominiku, 5letého Matěje a 2letého Jakubka.