Dovoluji si Vás všechny, kteří se věnujete diakonské a dobrovolnické práci, pozvat na víkend 21.–23. dubna 2023 do Resortu Beskydy Visalaje na již tradiční motivačně-vzdělávací setkání diakonů MSS.

Letos jsme zvolili téma BOURÁNÍ ZDÍ, KTERÉ ROZDĚLUJÍ
                                      –     Jak nemoc ovlivňuje vztahy a jak vztahy ovlivňují nemoc

  • Kaplanská služba a navazování vztahů s nemocnými
  • Boření zdí (Ef 2: 14-18)
  • Ježíš Kristus a budování mostů
  • Zdi, které zůstanou stát aneb hranice, které nelze překročit
  • Nebezpečí lží a pomluv
  • Jak pracovat s hněvem
  • Sociální bariéry

Na dané téma budou promlouvat milí hosté:
s. Pavla Žurková, br. Mikuláš Pavlík, br. Oldřich Svoboda, br. Daniel Dobeš a br. Petr Adamus

Na setkání je možné přihlásit se prostřednictvím stránek: www.mss.casd.cz nebo emailem: mss@casd.cz, bližší informace mobil: 775 789 037 (Marcela Heczková).

Uzávěrka přihlášek je 3. 4. 2023.

Připomínám, že ubytování hradí MSS, cestovné může proplatit sbor, pouze stravné si hradí účastník a bude se vybírat u registrace.

Stravné vegetariánské:
za pobyt plná penze 780 Kč (2x večeře, 2x snídaně, 2x oběd)
za pobyt polopenze 700 Kč (2x večeře, 2x snídaně)

Setkání začíná 21. 4. v 18:00 hodin 2023 večeří a končí 23. 4. 2023 12:00 hodin obědem.

Registrace účastníků od 16:00 hodin v recepci.

Cestovné hromadnými prostředky hradí v plné výši sbor, pokud pojedete autem, je potřeba se předem domluvit se starším sboru a pokladníkem na proplacených nákladech. (Jen PHM, popřípadě cena za km.)

V objektu je nezbytné používat přezůvky!

Prosím, abyste o setkání informovali ve vašem sboru, popřípadě rozeslali elektronickou cestou pozvánku všem diakonům a možným zájemcům vašeho společenství.

Upozorňuji, že kapacita Resortu Beskydy je omezená a ubytovat je možné max. 80 účastníků.

Děkuji a přeji Vám ještě jednou všechno dobré, hodně radosti ve Vaši službě a na viděnou při setkání v Beskydech.

Karel Staněk
vedoucí oddělní diakonie