Br. Karel Kantor se narodil v roce 1928 v Milikově–Jasení pod horou Kozubová jako druhý nemladší z 5 dětí. Maminka už před jeho narozením přijala adventní poselství a toužila předat svůj duchovní odkaz dětem. Přála si, aby její synové plně sloužili společenství, což se se ji dvojnásobně splnilo.

Jako kazatel evangelia sloužil br. Karel Kantor v nelehkých dobách minulého režimu. V této službě zažil zákaz církve, tzv. normalizaci i uvolňování.

Kazatelská služba br. Kantora začala už nástupem na školu Biblických nauk v Praze roku 1947. Po škole, v roce 1950 začíná kazatelskou službu v Přerově. V roce 1952 (v souvislosti se zákazem církve) ztrácí státní souhlas a musí hledat civilní zaměstnání. V roce 1957 (v souvislosti s obnovením činnosti církve) získává opět státní souhlas a nastupuje do sborů Orlová–Lazy (dnešní Karviná), Havířov–Suchá a Dětmarovice. Zde je také v roce 1958 ordinován (vysvěcen) do plné kazatelské služby.

V roce 1961 je přeložen na Jižní Moravu do sborů Uh. Hradiště, Kyjov a Hodonín. V roce 1964 opět ztrácí souhlas (sobotní školní docházka). V roce 1968 znovu získává státní souhlas a přebírá odpovědnost za sbory Třinec, Oldřichovice a Komorní Lhotka. V roce 1977 se opět přesouvá na jižní Moravu a působí ve sborech Gottwaldov (Zlín), Uh. Brod a Napajedla. Poslední kazatelskou štací je v roce 1982 Prostějov, kde v říjnu 1988 odchází do důchodu.

Ani po odchodu do důchodu „nepověsil kazatelskou službu na hřebík“. V letech 1990 a 1991 vypomáhal ve sboru Komorní Lhotka. Později jako ordinovaný kazatel vypomáhal ve sborech Jablunkov a Bystřice. Během dlouhodobější nemoci kazatele v Šumperku jej nějakou dobu zastupoval tam. Poté mnoho dalších let sloužil kázáním i radou, jak bylo potřeba.

Br. Kantor věřil ve vzkříšení, proto se mohl ztotožnit s tímto Jóbovým vyznáním:

„Ale já vím, že můj Vykupitel žije a nakonec se postaví nad (mým) prachem. A tohle tělo, i když se jednou rozpadne, uvidí Boha! Na vlastní oči ho uvidím, nikoli jako protivníka, ale jako spojence. Právě já, navzdory tomu, co jsem protrpěl.“

Br. Karle Kantore, děkujeme za tvou celoživotní službu kazatele evangelia. Společně se těšíme na vzkříšení a nové setkání u Ježíše, kterému jsi celý život sloužil.