Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na letošní setkání ASI-CS, které bude tentokrát ještě v bližší spolupráci s Církví adventistů sedmého dne.

Jde o tzv. Veletrh evangelizace na území České a Slovenské republiky. Termín konání je 21.-23. září 2023 ve Strážovicích. Setkání nese název NOVÉ zBOŽÍ. Cílem je přinést nové podněty pro evangelizaci a inspiraci ke službě lidem.

Bohoslužba bude přenášena on-line a bude možné se do ní zapojit virtuálně. Program bude koncipován tak, aby se sbory či skupinky mohly stát součástí on-line prostředí.

Videopozvánka https://youtu.be/tAstIl7nj04

Rádi bychom připravili s vaší pomocí Seznam misijních, evangelizačních, zdravotních aktivit a projektů. Může se jednat i o zcela malé aktivity. Zapojit se může každý, kdo je misijně aktivní, nebo má nějaký zajímavý nápad (a to i ten, který se zatím ještě nerealizoval). Nezáleží na tom, jestli se jedná o službu jednotlivce, skupiny, sborového společenství či organizace. 

Ale abychom mohli tento Seznam vytvořit, prosíme, abyste své aktivity, službu či zajímavé nápady napsali do Google formuláře https://1url.cz/GutCt. Pokud by měl někdo potíže s přihlášením nebo nemá rád e-komunikaci, může se obrátit na Jana Libotovského, který je v ČSU koordinátorem misie (libotovskyjan@casd.cz, +420 731 119 257).

Více informací naleznete na stránkách https://www.asi-cs.cz/pro-cleny/nejblizsi-akce/veletrh-evangelizace-2023-nove-zbozi nebo na facebooku https://www.facebook.com/asi.ceskoslovensko.

Těšíme se na setkání s vámi jak virtuálně, tak osobně.