Přihlašování bylo ukončeno.

Milé sestry diakonky, milí bratři diakoni,

srdečně Vás zdravím a těším se na společné setkání, které je plánováno do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, v termínu 22.–24. dubna 2016. Tématem celého setkání je (Do)provázení.

Toto setkání je motivační i vzdělávací, stejně jako společenské. Určitě bude mít co dát, a proto si dovoluji pozvat všechny diakony a další zájemce o tuto práci, stejně jako zájemce o danou tématiku.

TÉMATA:

  • Bůh nás (do)provází (K. Kloda)
  • (Do)provázení formou návštěv (J. Dymáček, B.Th)
  • (Do)provázení na cestě víry (K. Staněk, B.Th)
  • (Do)provázení v novodobýchh problémech (Mgr. L. Leiweberová)
  • (Do)provázení v manželských, rodinných krizích (J. Dymáček, B.Th)
  • (Do)provázení pozůstalých (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.)

INFO:

  • Přihlašování zájemců – do 15. 4. 2016, sestra Marcela Heczková, tel. 775 789 037, 596 625 131, email: mss@casd.cz , přihlášku je možné také stáhnout na http://mss.casd.cz/
  • Ubytování 440 Kč na obě noci hradí MSS
  • Stravu hradí účastník – snídaně 36 Kč, oběd 68 Kč, večeře 45 Kč = celkem na celý pobyt 298 Kč
  • Cestovné hradí vysílající sbor

Milé sestry a milí bratři, věřím, že nám Pán všem požehná a že setkání bude pro nás všechny obohacením. Věřím také, že každý sbor našeho sdružení bude mít na setkání zastoupení.

Těším se na Vás všechny a přeji klidné a požehnané dny.

Jan Dymáček

Přihláška - diakonie 2016

Pozvání a program - diakonie 2016

KROMERIZ_setkani_diakonu_2016