Milá duchovní rodino,

ve středu 30. března, ve věku nedožitých 91 let, zemřel kazatel v důchodu, br. Miroslav Čihák. Bratr působil jako kazatel v řadě sborů Moravskoslezského sdružení až do roku 1985, kdy odešel do starobního důchodu.

Rozloučení a zavzpomínání pro všechny, kteří bratra znali a měli rádi,  se uskuteční v neděli 10. 4. 2016 ve 14 hodin v modlitebně CASD v Brně na ul. Střední 10, kde řadu let žil a působil.

Všem pozůstalým přejeme útočiště a naději u našeho Pána a Spasitele.

Za Moravskoslezské sdružení
Karel Staněk, Daniel Dobeš, Jaroslav Stejskal

Ž 62,7-9
„Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad,
mnou nic neotřese.
Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, 
v Bohu mám útočiště.
V každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! 
Bůh je naše útočiště.“

Smuteční oznámení