Evangelizace

Články 1119 z 19 článků

Deset dnů modliteb

vydal: Daniel Dobeš

Ve dnech 11. až 21. ledna 2017 pořádá naše církev po celém světě aktivitu Deset dnů modliteb. Tématem setkávání je „Živá svatyně“.

Modlitební týden mládeže 2016

vydal: Kamil Majer

Milí mladí lidé, žijeme v době ekonomické prosperity, velkých příležitostí, studijních i pracovních možností doma i v zahraničí.Přesto mnozí z vás hledají ve svém životě rozměr, který jiní přehlížejí. Proto vás ani nepřekvapí, že přichází pozvání k duchovnímu ztišení.

Deset dnů modliteb

vydal: Daniel Dobeš

Ve dnech 6. až 16. ledna 2016 nabízí naše církev po celém světě aktivitu Deset dnů modliteb. Tématem setkávání je „Zůstat v Kristu – plnost života“.

Modlitba a uzdravení

vydal: Daniel Dobeš

V termínu 9. – 11. října 2015 proběhne v Kroměříži již tradiční motivačně – duchovní víkend pro sbory a kazatele s misionářem a učitelem, br. Bruce Bauerem.

Misijní tábory

vydal: Daniel Dobeš

Sbory v Hodoníně a Opavě ve spolupráci s misijní skupinou mládeže Michael zvou na misijní tábory.

Vztahové krize

vydal: Daniel Dobeš

Zveme vás na víkendové setkání zájemců o problematiku poradenství pro ty, kteří se nalézají ve vztahových krizích